English version
MALMDATABASEN
Registrering 1836 - 002 Kåtadalen
(Objekt Id: 2578)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Svartisen (1928-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 446683 m. Nord: 7378497 m.
Lengdegrad: 13.8006950 Breddegrad: 66.5210130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0446.01 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Felsisk masse, rød forvitring. Kromittmineralisering.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0446.02 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Ultramafitt med årer med litt kromitt og biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 002 Kåtadalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0446.01 Fastfjell 20 10 3 34 99 .4 2.0
NO0446.02 Fastfjell 25 31 -3 117 1860 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0446.01 3.0 20.0 -5.0 9 .6 1 -1.00 -2 -2
NO0446.02 -3.0 4.0 -5.0 10 -.2 2 -1.00 -2 3
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0446.01 .02 86 79 2410 8.80 -2.00 20.00 -2 91.0
NO0446.02 .12 19 1538 518 4.78 -2.00 5.00 -2 4.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0446.01 -1.00 -3
NO0446.02 1.00 4


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse