English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 015 Storjord
(Objekt Id: 2588)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 544283 m. Nord: 7566396 m.
Lengdegrad: 16.0689100 Breddegrad: 68.2076240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe REE
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 50.0 % 06.02.1995

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 210 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Storjord magnetittmalm --------------------------------- Forekomsten ligger på toppen av den 120 m høye Storhaugen, 300 m øst for E6 og 2.5 km sør for Bognes ferjeleie. Malmen er rik, båndet, med 0.2 - 8 mm store magnetittkorn. Malmen er oppstykket i 2 linser p.g.a. granittintrusjonen. Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp Tonn spes.v. 4.1 ----------------------------------------------------------------------------------- Storjord, nordre linse: 6.25 m 40 m 20 m 20.500 tonn Storjord, søndre linse: 17.14 m 70 m 50 m 246.000 tonn ----------------------------- SUM: 266.500 tonn ----------------------------- Middelverdi av 6 analyserte prøver fra forekomsten foretatt ved Norsk Jernverk: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S 52.1 % 50.9 % 0.40 % 0.90 % 0.080 % 0.005 % Are Korneliussen, NGU har prøvetatt malmen og funnet at sporelementanalyse viser høyt innhold av Y, Ce, La, U og Th. Analyser av 4 prøver viser: Y-% Ce-% La-% U-ppm Th-ppm Co-ppm 0.13 0.33 0.12 40 276 189 0.09 0.26 0.10 311 196 122 0.32 0.68 0.26 185 508 412 0.11 0.52 0.20 2400 331 152


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse