Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1875 - 019 Tysnes
(Object Id: 2593)
(Last updated: 01.03.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 539033 m. North: 7570896 m.
Longitude: 15.9438700 Latitude: 68.2487470
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Fe-mag. 22 % 13.11.1992
Fe-total 29 % 13.11.1992
MnO 2.7 % 13.11.1992

Operations
From - To Activity Comments
1900 - 1910 Pitting
1977 - 1977 Geology Company/Institution :Rana Gruber

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 270 / 40 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Lofoten Mangerite Complex
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Hematite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Unknown Lys gneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown kalkspatmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Unknown Granitt Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :270 / 40 Syn-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Tysnes mt.-malm og hem.-mt.-malm --------------------------------- Malmstedene er: UTM-øst - nord -------------------- Tysnes vest 539100 - 7571100 Tysnes øst 539700 - 7571100 Tonnasjen er: m.o.h. Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3,2) -------------------------------------------------------------------------- Tysnes vest 10 4,16m 60m 50m 40000 tonn Tysnes øst 50 3m 20m 10m 1900 " Analyse av 5 prøver gir følgende gjennomsnittsverdier: 31,1 % Fe-tot., 22,9 % Fe-magn. 2,7 % MnO, 0,15 % TiO2, 0,042 % P og 0,007 % S.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Egge, A. , 1911
Magnetittjernforekomster beliggende på den nordlige del av Tysnesø og på Vernøen i Søndhordland, Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1895;8 pages
Abstract:
Rapporten behandler en rekke magnetittforekomster: - Gjersvik gruve - Tysnes prestegård - Kålhaugberget og Furuhaugen - Nonskollen og Veandset - Stolhaug og Hopstangen Alle forekomstene er små og uregelmessige, malmen fattig og forurenset med svovelkis.

Smith, H. H. , 1903
Rapport over Tysnes jernmalmforekomst i Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2967;4 pages
Abstract:
Forf. rapporterer fra en befaring av forekomsten og beskriver flere forskjellige lokaliteter. Til slutt skisserer forf. mulig videre undersøkelse.

Puntervold, G. , 1903
Tysnes jernfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4171;2 pages
Abstract:
Rapporten gir en kort beskrivelse av forekomsten. Malmen er magnetitt som finkorna (1 mm impregnasjoner i gneis. Bredden på malmen er 3-5 m. Forfatter mener at det vil være vanskelig å få en økonomisk drift av malmen. Et par kjemiske analyser av malmen er lagt ved.

Name of Locality: Tysnes øst
(Object Id: 6884 19,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 539633 m. North: 7570896 m.
Longitude: 15.9583760 Latitude: 68.2486640
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Malmlinse beliggende 50 m.o.h., tykkelse 3 m, lengde 20. Regnet etter sp.v. 3,2 ned til 10 m dybde blir det en tonnasje på 1920 t.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway