English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 019 Tysnes
(Objekt Id: 2593)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 539033 m. Nord: 7570896 m.
Lengdegrad: 15.9438700 Breddegrad: 68.2487470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 22 % 13.11.1992
Fe-total 29 % 13.11.1992
MnO 2.7 % 13.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1910 Røsking
1977 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Lys gneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :270 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tysnes mt.-malm og hem.-mt.-malm --------------------------------- Malmstedene er: UTM-øst - nord -------------------- Tysnes vest 539100 - 7571100 Tysnes øst 539700 - 7571100 Tonnasjen er: m.o.h. Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3,2) -------------------------------------------------------------------------- Tysnes vest 10 4,16m 60m 50m 40000 tonn Tysnes øst 50 3m 20m 10m 1900 " Analyse av 5 prøver gir følgende gjennomsnittsverdier: 31,1 % Fe-tot., 22,9 % Fe-magn. 2,7 % MnO, 0,15 % TiO2, 0,042 % P og 0,007 % S.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Egge, A. , 1911
Magnetittjernforekomster beliggende på den nordlige del av Tysnesø og på Vernøen i Søndhordland, Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1895;8 sider
Abstrakt:
Rapporten behandler en rekke magnetittforekomster: - Gjersvik gruve - Tysnes prestegård - Kålhaugberget og Furuhaugen - Nonskollen og Veandset - Stolhaug og Hopstangen Alle forekomstene er små og uregelmessige, malmen fattig og forurenset med svovelkis.

Smith, H. H. , 1903
Rapport over Tysnes jernmalmforekomst i Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2967;4 sider
Abstrakt:
Forf. rapporterer fra en befaring av forekomsten og beskriver flere forskjellige lokaliteter. Til slutt skisserer forf. mulig videre undersøkelse.

Puntervold, G. , 1903
Tysnes jernfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4171;2 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en kort beskrivelse av forekomsten. Malmen er magnetitt som finkorna (1 mm impregnasjoner i gneis. Bredden på malmen er 3-5 m. Forfatter mener at det vil være vanskelig å få en økonomisk drift av malmen. Et par kjemiske analyser av malmen er lagt ved.

Navn på lokalitet: Tysnes øst
(Objekt Id: 6884 19,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 539633 m. Nord: 7570896 m.
Lengdegrad: 15.9583760 Breddegrad: 68.2486640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Malmlinse beliggende 50 m.o.h., tykkelse 3 m, lengde 20. Regnet etter sp.v. 3,2 ned til 10 m dybde blir det en tonnasje på 1920 t.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse