English version
MALMDATABASEN
Registrering 1848 - 005 Saur
(Objekt Id: 2608)
(Sist oppdatert: 25.01.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500479 m. Nord: 7519519 m.
Lengdegrad: 15.0113790 Breddegrad: 67.7906140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 70 / 50 Retning: 150
Feltstupning: 50
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart granatglimmerskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :70 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :150 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
(I friteksten refererer UTM-koordinatene seg til det nye koordinatsystemet, WGS.) Malmsonen er amfibolittisk, relativt kvartsrik granatglimmerskifer. Mineraliseringen er opptil 1.5m mektig, med linseutvikling pga. folding. den er båndet, med opptil 20cm mektige massive til semimassive po-cpy-bånd vekslende med disseminasjons- til semimassive sulfid-bånd. NØ-ligste blotning før mineraliseringen løper ut i sjøen er ved UTM 500550 7519550 (prøve 01). Ved UTM 500480 7519520 er det utbrudt litt i malmsonen. Prøve 02, 03 og 04 er semimassiv po-cpy. 05 er gjennomsnittsprøve over mineraliseringen. Ved UTM 500440 7519520 er det et 2x2m skjerp (1m3 tipp) i en stokkformig linse som ikke har synlig sammenheng med den andre mineraliseringen. Heng og ligg er glimmerskifer +-amfibol, granat og kalkspat, med linser og bånd av kvarts og kalkspat og med amfibolittlag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0476.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-cpy i amfibolitt med granat og biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0476.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-cpy i amfibolitt med granat og biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0476.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-cpy i amfibolitt med granat og biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0476.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gjennomsnittsprøve over mineraliseringen.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4057 5,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500550 m. Nord: 7519549 m.
Lengdegrad: 15.0130390 Breddegrad: 67.7908830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0476.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po-cpy i amfibolitt med granat og biotitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 10417 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 500440 m. Nord: 7519519 m.
Lengdegrad: 15.0104310 Breddegrad: 67.7906140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Her er et 2x2m skjerp (1m3 tipp) i en stokkformig linse som ikke har synlig sammenheng med den andre mineraliseringen. Heng og ligg er glimmerskifer +-amfibol, granat og kalkspat, med linser og bånd av kvarts og kalkspat og med amfibolittlag.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse