English version
MALMDATABASEN
Registrering 1845 - 002 Grenserøys
(Objekt Id: 2611)
(Sist oppdatert: 13.01.1997)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Linnajavrre (2230-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 559833 m. Nord: 7491696 m.
Lengdegrad: 16.4032410 Breddegrad: 67.5349760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I NGU nr. 150, side 80 (1942) skriver S. Foslie: " I 1903 ble uttatt 5 mutinger ved riksrøys 244 ("Grenserøysskjerpene") på kobberkis i glimmerskifer. Ved mitt besøk viste det seg at trakten er oppbygd utelukkende av grove garbenskifre i flate, undulerende lag, uten eruptiver og uten antydning til rust. Det sås bare noen kryssende årer av ren, hvit kvarts og intet tegn til noen ertsforekomst, men riktignok hadde jeg ingen kjentmann til å anvise punktene. Da mutingene ikke har vært fristet, må de iallfall antas å ha vært ubetydelige." På denne bakgrunn er det bestemt å ikke gjøre mer med forekomsten. L.F., juni -94.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse