Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1845 - 005 Sølvskardet
(Object Id: 2614)
(Last updated: 13.01.1997)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sisovatn (2129-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 536933 m. North: 7480696 m.
Longitude: 15.8626930 Latitude: 67.4400770
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Leita på fjellryggen mellom Litlverivatnet og Sølvskardet. En mann fra Lakshåla med god kjennskap til området anviste dette stedet for skjerpet, men jeg fant ingenting. Iflg. BA-rapp. nr. 4131 (Rago) er Sølvskardet nevnt å ligge vest og sør for Litlverivatnet. I vest så jeg ikke noe skjerp, i sør var jeg ikke - tror det blir vanskelig/tidkrevende å finne et lite skjerp i fjellsida sør for vannet.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway