English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 017 Bursi
(Objekt Id: 2633)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Bursi

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543533 m. Nord: 7448446 m.
Lengdegrad: 16.0046460 Breddegrad: 67.1499390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 15 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1830 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.50 % 15.05.1993
Kis 12.1 % 15.05.1993
Zn 0.31 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1902 - 1975 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1902 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1969 - 1975 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 305 / 10 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart granatgl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :100 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bursiforekomsten representerer det laveste mineraliserte nivå i Sulitjelmas gruvefelt. Mineraliseringen er en stratabundet impregnasjonstype i breksjert klorittskifer. To foldefaser har gitt en domstruktur i den flattliggende forekomsten. Borkjerner fra en rekke borhull fra Bursiforekomsten ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Ifølge oppslag ved gruva er den drevet fra 1902 til 1975. Resultat: 1.8 mill. t. råmalm med 1,8 % Cu og 0.3 % Zn. NO0504.01 og 02 er tatt fra Bursi-sonen, mens NO0504.03 er fra Sigrid-sonen. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Christoffersen, T.M. , 1960
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Eidsvig, Per , 1973
Måling av oppladet potensial ved Mons Petter og Bursi.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1123;10 sider

Singsaas, Per , 1960
Geofysisk undersøkelse Øst for Bursi Grube/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.277;8 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Andersen, M.C. 1985: Revurdering av Bursi-forekomsten. Intern rapp. Sulitjelma Bergverk, 6 sider.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4064 17,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543383 m. Nord: 7448396 m.
Lengdegrad: 16.0011660 Breddegrad: 67.1495120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0504.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk., diss. py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4065 17,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543433 m. Nord: 7448446 m.
Lengdegrad: 16.0023380 Breddegrad: 67.1499530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0504.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk., ~ massiv py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4066 17,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543383 m. Nord: 7448496 m.
Lengdegrad: 16.0012040 Breddegrad: 67.1504090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0504.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk., ~ massiv py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 017 Bursi

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0504.01 Tipprøve 23063 1490 21 295 60 4.2 50.0
NO0504.02 Tipprøve 28812 8059 76 484 98 13.3 612.0
NO0504.03 Tipprøve 95591 13788 348 1007 54 48.7 382.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0504.01 -3.0 -3.0 -5.0 27 7.4 16 85.00 -2 -2
NO0504.02 -3.0 -3.0 -5.0 83 24.2 9 32.00 4 -2
NO0504.03 -3.0 -3.0 -5.0 144 40.6 5 7.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0504.01 8.50 114 101 322 17.54 -2.00 -5.00 -2 3.0
NO0504.02 27.51 25 53 203 28.80 -2.00 -5.00 -2 4.0
NO0504.03 42.10 12 13 137 31.10 -2.00 -5.00 3 4.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0504.01 6.00 -3
NO0504.02 2.00 -3
NO0504.03 1.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse