English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 020 Kobbertoppen
(Objekt Id: 2636)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547599 m. Nord: 7449200 m.
Lengdegrad: 16.0987770 Breddegrad: 67.1560780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.1 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1900 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 45 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Gasakdekkekompleks
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Småsorjusgruppen Formasjon: Lapphellarformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Rustskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen på kobbertoppen består av ei mindre linse av magnetkis som ligger som et lag i rusten glimmerskifer, "Lapphellerenskifer". Det er ikke funnet analyser fra mineraliseringen eller analyser fra kjerneboring, slik at kobbergehalten er vurdert visuelt til ca. 0.1 %. Ingen litteratur er funnet. Stien, R. 1993. Tipp på ca. 10 m3 er delvis skjult av ei snøfonn. Rusten kalkstein. Sannsynligvis ligger også skjerpet under snøen. L. F. -94.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Rusten kvarts-serisittskifer, Kobbetoppen skjerp3"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0507.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten kisimpr. q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3225 20,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 547300 m. Nord: 7449400 m.
Lengdegrad: 16.0919350 Breddegrad: 67.1579190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sprengt litt i en rustsone i kvarts/serisittskifer opp for vatna. Ikke synlig kis. L.F. -94

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0507.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 020 Kobbertoppen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0507.01 Tipprøve 125 53 6 7 26 -.3 2.0
NO0507.02 Tipprøve 222 28 7 4 18 .6 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0507.01 -3.0 -3.0 -5.0 55 -.2 300 9.00 -2 -2
NO0507.02 -3.0 3.0 -5.0 13 -.2 23 8.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0507.01 .58 26 32 169 2.54 9.00 -5.00 -2 44.0
NO0507.02 .32 9 15 174 5.03 4.00 -5.00 -2 32.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0507.01 18.00 3
NO0507.02 5.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse