English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1841 - 022 Ny-Sulitjelma
(Objekt Id: 2638)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549333 m. Nord: 7447496 m.
Lengdegrad: 16.1380640 Breddegrad: 67.1405210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 2590 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.99 % 15.05.1993
Kis 20.2 % 15.05.1993
Zn 0.55 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1893 - 1965 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1901 - 1978 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1901 - 1980 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1980 - 1982 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 270 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.glimmeskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :300 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ny-Sulitjelmasonen er en fortsettelse av Hankabakken I-nivået, og representerer trolig samme primære nivå som Gudrun malmsone. Karakteristisk er et område med isoklinalfolder sentralt gjennom forekomsten som har gitt kraftig fortykning av malmen med rik hengemalm, 3 - 4 % Cu. Malmen er lite undersøkt mot dypet, og reservenes størrelse er ukjent. (Stien, R. 1993)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Ny Sulitjelma grube, plankart 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1201 A-L

Sulitjelma gruve. Gruvekart, profiler av Ny-Sulitjelma gruve 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2447

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0509.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L/...Lager: Løkken
Kommentar: Sl-cpy-py-po i kloritt/fyllittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 022 Ny-Sulitjelma

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0509.01 Tipprøve 9811 14699 871 138 67 13.9 303.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0509.01 3.0 -3.0 -5.0 487 26.7 9 3.00 8 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0509.01 37.59 7 19 163 29.20 2.00 -5.00 10 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0509.01 3.00 4


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse