English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1841 - 023 Hankabakken
(Objekt Id: 2639)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 548333 m. Nord: 7447146 m.
Lengdegrad: 16.1148550 Breddegrad: 67.1375440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 500 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1990 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.4 % 14.05.1993
Kis 14.5 % 14.05.1993
Zn 0.4 % 14.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1901 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1901 - 1987 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1980 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 270 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kv.-glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :290 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hankabakken består av to separate forekomster, Hankabakken I og II. Hankabakken I har utgående ved angitte UTM-koordinater, mens Hankabakken II er en blind forekomst, lokalisert ca. 500 m mot NV. Mektigheter stort sett 3-5 m, med klar sonering av kobbergehalt, med rikere gehalt mot heng. Produksjonen gjenopptatt i Hankabakken II for en kort periode i 1986-1987. Stien, R. 1993. Ved prøvetakingen i 1994 var gjenfylling og stenging av gruvene her gjennomført; det var derfor vanskelig å finne gode prøver. Umulig å si hvor i Hankabakken-gruvene de to prøvene som ble tatt stammer fra. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde med Hankabakken midt i bildet."
Foto nr. 2 viser "Gjenstøpt stollåpning"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Lassen, T. , 1877
Sulitjelma gruber. Hankabakken, geologisk profil
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1206

Sulitjelma gruber. Hankabakken, gruvekart 1931-44 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1197 A-I

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Eidsvig, Per , 1976
IP- og ledningsevnemålinger (6) i borhull Hankabakken II, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1436;8 sider

Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetiske undersøkelser Furuhaugen Grube - Gjertrudfjell, Bursi Grube - Furulund, Furulundskjerp - Lapphelleren, Fjell grube, Hankabakken grube, Storhaugen skjerp
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.26;23 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0510.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py-po-cpy-malm i q-ser.sk..
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0510.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py-cpy-malm i q-ser.sk..
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse