English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 027 Sagmo
(Objekt Id: 2643)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543930 m. Nord: 7445099 m.
Lengdegrad: 16.0125370 Breddegrad: 67.1198640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 260 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 1900 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.6 % 17.08.1994
Kis 18.6 % 17.08.1994
Zn 0.23 % 17.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1986 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1906 - 1986 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1940 - 1986 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 165 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Sagmo gruve inneholder mer magnetkis enn svovelkis, noe som er uvanlig i Sulitjelmafeltets mineraliseringer. Videre er sonen anriket på Cu mot ligg, mens Zn og Pb er anriket mot heng. Det er antatt at Sagmo-sonen ikke er invertert, og at den er korrelerbar til Charlotta malmsone i Nordgruvefeltet. Borkjernemateriale fra flere borhull ligger på lager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Forekomsten ble i tidligste driftsperiode drevet fra utgående, altså fra de koordinater som er angitt i hovedskjermbildet. I siste driftsperiode, fram til 1987, ble forekomsten drevet fra en stoll i nivå med Langvatnet og rett på andre siden av der Rupsielva går i vatnet. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Sagmo grube, plankart 1:800
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1202 A-N

Welde, H.; Brækken, H. , 1940
Elektromagnetisk undersøkelse Jakobsbakken og Sagmo Gruber
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.15;20 sider

Singsaas, Per , 1969
El.magn. borhullsmålinger Bh. nr. 92 Gjertrudfjell, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.870;7 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0516.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. po-cpy-sl-py-malm i klorittsk. Q-boller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0516.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. malm i rusten kloritt-ser.sk. Sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse