English version
MALMDATABASEN
Forekomst 1841 - 028 Jakobsbakken
(Objekt Id: 2644)
(Sist oppdatert: 15.12.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543479 m. Nord: 7442349 m.
Lengdegrad: 16.0011460 Breddegrad: 67.0952650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 01.06.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.des.2015 av Agnes Raaness)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 30 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 4470 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.55 % 10.08.1994
Kis 31.0 % 10.08.1994
Zn 2.42 % 10.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1896 - 1968 Regulær drift Selskap/Institusjon: " "
1900 - 1961 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1905 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmgruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Sammendrag
Gruva har vært en viktig forekomst, men er i praksis tømt og har derfor blitt klassifisert til å ha liten eller ingen økonomisk betydning i dag (2015).
Fri tekst
Jakobsbakken var den desidert rikeste enkeltforekomst i Sulitjelmafeltet. Gruva er kjent for sine tallrike malmmineraler, minst 23 er påvist, gjennom Ramdohrs doktoravhandling 1938. Gråbergtippen på Jakobsbakken er fredet. Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble det funnet to forekomster mellom Helsingborg og Jakobsbakken. Den største av disse heter ifølge Olav Valla Baches stoll. Tippen (> 1000 m3) fra denne stollen deler et vann i to (NO0517.02). Den andre stollen er mye mindre, og herfra er det antagelig ikke fraktet vekk malm idet en dunge med massiv, utskeidet malm ble funnet ved siden av tippen (NO0517.01). Pr. NO0517.03 er tatt fra tippen på selve Jakobsbakken. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Jakobsbakken med bygninger og gruvetipp."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Sulitjelma gruber. Oversiktskart over feltet
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1205

Singsaas, Per , 1963
Elektromagnetiske borhullsmålinger Jakobsbakken synk/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.386 A;4 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Singsaas, Per , 1963
Geofysisk undersøkelse Jakobsbakken/Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.386;9 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0517.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. py-sl i q-ser.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3227 28,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543680 m. Nord: 7443500 m.
Lengdegrad: 16.0061790 Breddegrad: 67.1055510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0517.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-malm fra skeidehaug.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Baches stoll
(Objekt Id: 3228 28,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543480 m. Nord: 7443050 m.
Lengdegrad: 16.0014060 Breddegrad: 67.1015440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0517.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: ~ Massiv py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 028 Jakobsbakken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0517.01 Tipprøve 13610 585 12 613 112 5.9 34.0
NO0517.02 Tipprøve 75233 2648 24 144 39 16.7 12.0
NO0517.03 Tipprøve 25465 8328 331 345 25 20.1 1469.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0517.01 -3.0 4.0 -5.0 33 -.2 68 16.00 -2 29
NO0517.02 -3.0 -3.0 -5.0 10 10.0 69 26.00 -2 22
NO0517.03 -3.0 -3.0 -5.0 827 24.0 13 5.00 20 8
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0517.01 28.64 1 3 -2 37.78 3.00 -5.00 -2 2.0
NO0517.02 18.98 59 39 231 23.11 3.00 9.00 -2 2.0
NO0517.03 40.14 3 16 33 23.04 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0517.01 9.00 10
NO0517.02 10.00 -3
NO0517.03 1.00 3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse