English version
MALMDATABASEN
Prospekt 1841 - 030 Kong Oscar
(Objekt Id: 2646)
(Sist oppdatert: 27.01.2017)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549500 m. Nord: 7439499 m.
Lengdegrad: 16.1385270 Breddegrad: 67.0687750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Ag Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Au 0.5 ppm 15.05.1993
Cu 0.15 % 15.05.1993
Pb 0.15 % 15.05.1993
Zn 0.15 % 15.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1899 - 1900 Røsking Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1984 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1984 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Bergverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 230 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sjønstågruppen Formasjon: Muorkiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts-serisittsk. Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartsdioritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kalkstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Sur vulkanitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :250 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :230 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De vesentligste mineraliseringene opptrer i selve Kong Oscar skjerp og består av flere massive kislinser med svovelkis og tildels meget høyt innhold av Au (5.3 ppm), Ag (244 ppm), Zn (8.15 %), Pb (3.96 %) og Cu (1.55%). Mineraliseringen er antatt strukturelt anriket pga. tildels intens folding. Borkjerner fra 5 borhull (nr 224-229) ligger på kjernelager i Sulitjelma. Tidsrom for røsking er usikkert. Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0519.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Ga-sl-dominert malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0519.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv, fink. py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3229 30,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549449 m. Nord: 7439449 m.
Lengdegrad: 16.1373560 Breddegrad: 67.0683350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Ag Au
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0519.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., diss. py-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 030 Kong Oscar

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0519.01 Tipprøve 287 63 53 38 59 .7 52.0
NO0519.02 Tipprøve 1934 63467 3033 -1 36 127.5 6157.0
NO0519.03 Tipprøve 7878 533 2257 6 49 33.6 19058.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0519.01 3.0 5.0 -5.0 261 -.2 6 30.00 -2 12
NO0519.02 -3.0 4.0 -5.0 1720 828.0 1 6.00 737 16
NO0519.03 4.0 5.0 -5.0 687 6.6 1 9.00 47 12
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0519.01 14.35 1 6 13 14.79 3.00 34.00 -2 2.0
NO0519.02 33.04 1 16 72 18.39 -2.00 6.00 5 -1.0
NO0519.03 41.42 4 11 16 21.03 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0519.01 4.00 3
NO0519.02 -1.00 6
NO0519.03 -1.00 6


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse