English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 012 Stålhaugen
(Objekt Id: 2651)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 529329 m. Nord: 7444270 m.
Lengdegrad: 15.6758510 Breddegrad: 67.1141980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver: 100 tusen tonn
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.5 % 16.07.1993
Kis 20.0 % 16.07.1993
Zn 1.0 % 16.07.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1968 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1967 - 1967 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1976 - 1976 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 40 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Furulundgruppen Formasjon: Langvassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ved Stålhaugen ble undersøkt i tidsrommet 1900 - ca. 1925 med bl.a. to mindre stoller. Nyere mindre geofysiske undersøkelser i 1967 indikerte en utgående strøklengde på ca. 0.8 km. Mektighet < 1m. Endel borkjerner (Dbh 170-176) er lagret i Sulitjelma. Sammenstilling av boreresultatene i Sulitjelma Bergverks rapport 541 141 003. Råmalmgehalter og reserver er estimert ut fra enkeltanalyser. Stien, R. 1993.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F. , 1969
Elektromagnetisk undersøkelse Villumelv - Corisvann - Stålhaugen gr. - Storforsdalen
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.830;21 sider
Abstrakt:
Det var stilt som oppgave å undersøke nordre del av den malmførende horisont i Baldoaivvesynklinalen i strøket Villumelv - Storforsdalen. Undersøkelsene skulle foregå i områdene mellom feltet som i 1941 ble målt ved Furuhaugen gr. - Villumelv (GM Rapport nr. 26) og feltet som i 1967 ble målt syd for Storforsdalen, (NGU Rapport nr. 770). Det undersøkte området er ca. 15 km langt og har et areal på 32 km2. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved målingene ble det påvist en rekke soner av varierende ledningsevne. Sonene ligger tildels grunt nær utgåendet av den malmførende horisont, tildels ligger de dypt og langt innenfor utgåendet av den malmførende horisont. I rapporten er det fremlagt forslag til plassering av borhull.

Dybdahl, Ivar , 1951
Geologisk og petrografisk undersøkelse av området ved og mellom de tre malmforekomster Baldoaive, Stålhaugen og Ingeborg ved Sulitjelma.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0525.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. granatklorittsk. med cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0525.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. gl.sk. med semimassiv po-cpy-sl-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0525.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middk. gl.sk. med semimassiv po-cpy-sl-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4083 12,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 529339 m. Nord: 7444240 m.
Lengdegrad: 15.6760740 Breddegrad: 67.1139280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Zn


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0525.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., massiv po-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse