Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1841 - 031 Storhaug
(Object Id: 2654)
(Last updated: 08.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521450 m. North: 7455065 m.
Longitude: 15.4962680 Latitude: 67.2116930
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1907 - 1907 Pitting

Mineralization
Genesis: Volcex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 170 / 40 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation: Potthusformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock amfibolitt Extrusive
Original rock :Basalt
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock dolomittmarmor Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock kvartskeratofyr Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :170 / 40 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ble første gang mutet i 1903. Skjerpingen foregikk i 1907. Den stratabundne kismineraliseringen, massiv svovelkis med spor av sinkblende, er fulgt med røskinger over en strøklengde på 330m. Massive svovelkis-bånd, opptil 20-30cm mektige, vanligvis noen få cm mektige, opptrer i finkornet hvit kvartskeratofyr over mektigheter på opptil 8m. Mer konsentrert semi-massiv mineralisering er imidlertid begrenset til maksimalt 1.5-2m. Sulfidbåndingen er vanligvis konkordant med foliasjonen, men stedvis (bl.a. der mineraliseringen er mektigst og rikest) har tektonisering ført til skjærende og uregelmessige bånd/linser hvor massiv svovelkis (kornstørrelse 1-2mm) inneholder linser og fragmenter av kvartskeratofyr. Skjerpene fra nord mot sør: Skjerp 1: Utsprengt 5m3 i skrent. Over 3m mektighet er det noen mm-mektige svovelkis-bånd i kvartskeratofyr (prøve 01). Enkelte sulfid-bånd skjæres av foliasjonen, og svovelkis opptrer stedvis på sprekker. Mineraliseringen er overdekket videre NV-over, men 10-12m høyere i stratigrafien (muskovittgneis imellom) er det 6m mektig rusten kvarts- keratofyr med litt svovelkis-disseminasjon. Denne øvre mineraliseringen er undersøkt med to nærliggende (20m avstand) skjerp (5m3 tipp tilsammen) ved UTM 521380 7455130 (skjerp 3). Det er bare svak svovelkis-disseminasjon i kvarts-keratofyren. Skjerp 2: 8m lang grøft (20m3 tipp) inn i skråningen i den nedre mineraliseringen (som resten av skjerpene er anlagt i). Svært lite svovel- kis i kvartskeratofyren. Hovedskjerpet: I bunnen av lia er det drevet inn en stoll (som er gjennmurt) mot SV. Den er drevet inn i liggen av mineraliseringen i finkornet, hvit dolomittmarmor (02) med lag av grovkornet, klorittisert amfibolitt med endel svovelkis-disseminasjon(03). 8-10m over stollen er det røsket i mineraliseringens utgående (04, 05 og 06). Dette er den rikeste delen av mineraliseringen. Det er svovelkis-mineralisering over ca. 5m mektighet i kvartskeratofyr. Semimassiv til massiv svovelkis i de nederste 1.5m - over er det uregelmessige svovelkis-bånd/-linser opptil 2-3dm mektige. Mineraliseringen er tektonisert, med breksjerte svovelkis-bånd (semimassive-massive) som skjærer foliasjonen. Disse har linser/-fragmenter av kvartskeratofyr. 1-2mm store svovelkiskorn er vanligst. De massive båndene synes nærmest å forsvinne etter 4-5m mot nord. Mot sør er det overdekket. Foliasjonen varierer endel, spesielt fallet, mellom 30 og 60 grader - gjennomsnitlig 170/40. Noe over mineraliseringen er blottet grovkornet, massiv amfibolitt. Skjerp 3: Utbrudt 10m3 i skrent i samme mineralisering, som her har lavere gehalt enn i foregående skjerp. Minst 4m mektig kvartskeratofyr med opptil 5cm mektige massive svovelkis-bånd (07). I heng: 1m biotitt- skifer(08), så amfibolitt (med biotitt) over. Keratofyren er svakt grønnlig (kloritt) mot hengen. Foliasjon: 210/45. Skjerp 4: 10x2m og 6m høy skjæring inn i skrenten. 50m3 tipp. I ligg finkornet marmor. Så 8m mektig kvartskeratofyr med litt svovelkis-disseminasjon (spredte korn, få bånd). Skjæringen er stoppet når heng-biotittskiferen treffes. Skjerp 5: 5x3m og 2m høy skjæring i skrent. 15m3 tipp. Noen cm-mektige svovelkis-bånd i øverste 1m, ellers lite svovelkis. Rustsonen kan følges minst 500m mot SV. Skjerp 6: 2.5x1.5m vannfylt synk (15m3 tipp) høyere i stratigrafien enn de foregående. Klorittomvandlet amfibolitt med 5-10% svovelkis over ca. 1m mektighet (09). Også noe svovelkis i amfibolitten utenom.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Egge, A. , 1919
Rapport over en svovelkisforekomst paa Mofjeld i Salten, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 504;14 pages
Abstract:
Rapporten består av 11 sider med tekst, 3 sider med fotografier og 6 kart/profil-bilag. Teksten har følgende inndeling: Beliggenhet. De geologiske forhold. Malmen. Skjerpene. Histori. Resyme.

Egge, A. , 1919
Maalerapport for kisforekomst i Mofjeld, Salten, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 502;2 pages
Abstract:
Rapporten omhandler resultatene av elektriske målinger foretatt over forekomsten.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0529.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Fink. dolomittmarmor fra ligg.
No. of registrated element analyses = 1
NO0529.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Grovk. klorittisert amfibolitt med py-diss. fra ligg.
No. of registrated element analyses = 1
NO0529.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv py.
No. of registrated element analyses = 1
NO0529.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv py.
No. of registrated element analyses = 1
NO0529.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Massiv py.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 3230 31,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521430 m. North: 7455169 m.
Longitude: 15.4958250 Latitude: 67.2126360
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utsprengt 5m3 i skrent. Over 3m mektighet er det noen mm-mektige svovelkis-bånd i kvartskeratofyr (prøve 01). Enkelte sulfid-bånd skjæres av foliasjonen, og svovelkis opptrer stedvis på sprekker. Mineraliseringen er overdekket videre NV-over, men 10-12m høyere i stratigrafien (muskovittgneis imellom) er det 6m mektig rusten kvartskeratofyr med litt svovelkis-disseminasjon. Denne øvre mineraliseringen er undersøkt med to nærliggende (20m avstand) skjerp (5m3 tipp tilsammen) ved UTM 521380 7455130 (skjerp 3). Det er bare svak svovelkis-disseminasjon i kvarts-keratofyren.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0529.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartskeratofyr med py-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 3236 31,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521449 m. North: 7455100 m.
Longitude: 15.4962740 Latitude: 67.2120070
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
8m lang grøft (20m3 tipp) inn i skråningen i den nedre mineraliseringen (som resten av skjerpene er anlagt i). Svært lite svovel- kis i kvartskeratofyren.

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 3235 31,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521450 m. North: 7455005 m.
Longitude: 15.4962570 Latitude: 67.2111550
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utbrudt 10m3 i skrent i samme mineralisering, som her har lavere gehalt enn i foregående skjerp. Minst 4m mektig kvartskeratofyr med opptil 5cm mektige massive svovelkis-bånd (07). I heng: 1m biotitt- skifer(08), så amfibolitt (med biotitt) over. Keratofyren er svakt grønnlig (kloritt) mot hengen. Foliasjon: 210/45.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0529.07 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kv.ker med py-bånd.
No. of registrated element analyses = 1
NO0529.08 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Biotittskifer fra heng.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 3232 31,05,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521449 m. North: 7454970 m.
Longitude: 15.4962500 Latitude: 67.2108410
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
10x2m og 6m høy skjæring inn i skrenten. 50m3 tipp. I ligg finkornet marmor. Så 8m mektig kvartskeratofyr med litt svovelkis-disseminasjon (spredte korn, få bånd). Skjæringen er stoppet når heng-biotittskiferen treffes.

Name of Locality: Skjerp 5
(Object Id: 3233 31,06,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521430 m. North: 7454839 m.
Longitude: 15.4957640 Latitude: 67.2096760
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
5x3m og 2m høy skjæring i skrent. 15m3 tipp. Noen cm-mektige svovelkis-bånd i øverste 1m, ellers lite svovelkis. Rustsonen kan følges minst 500m mot SV.

Name of Locality: Skjerp 6
(Object Id: 3234 31,07,00)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521189 m. North: 7454760 m.
Longitude: 15.4901970 Latitude: 67.2089760
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Sulphides
Element(s): Kis
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
2.5x1.5m vannfylt synk (15m3 tipp) høyere i stratigrafien enn de foregående. Klorittomvandlet amfibolitt med 5-10% svovelkis over ca. 1m mektighet (09). Også noe svovelkis i amfibolitten utenom.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0529.09 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Klorittomvandlet amfibolitt med py-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1841 - 031 Storhaug

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0529.01 Bedrock 40 19 2 3 4 .1 4.0
NO0529.02 Bedrock 13 13 3 1 1 .1 1.0
NO0529.03 Bedrock 55 54 4 35 66 .2 4.0
NO0529.04 Bedrock 10 3710 16 76 198 .2 4.0
NO0529.05 Bedrock 7 49 33 32 90 .7 5.0
NO0529.06 Bedrock 5 243 21 34 77 .1 1.0
NO0529.07 Bedrock 9 224 3 12 1 .1 1.0
NO0529.08 Bedrock 39 178 9 40 71 .6 3.0
NO0529.09 Bedrock 41 49 3 43 111 .1 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0529.01 3.0 3.0 8 .2 9 2.00 2 2 1.93
NO0529.02 3.0 3.0 3 .2 2 1.00 2 2 .09
NO0529.03 3.0 3.0 3 .2 162 1.00 2 3 1.33
NO0529.04 3.0 3.0 2 8.7 2 3.00 2 2 37.52
NO0529.05 4.0 3.0 2 .3 6 5.00 4 7 38.60
NO0529.06 3.0 3.0 4 .2 2 1.00 2 5 36.26
NO0529.07 4.0 3.0 2 .2 4 2.00 2 3 20.60
NO0529.08 3.0 3.0 3 .5 155 1.00 2 2 .24
NO0529.09 3.0 3.0 2 .2 36 1.00 2 2 2.56
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0529.01 2 5 16 2.14 17.00 5.00 1 2.0 3.00
NO0529.02 2 2 140 .21 2.00 5.00 1 82.0 2.00
NO0529.03 44 74 268 3.28 2.00 5.00 2 29.0 13.00
NO0529.04 2 1 11 16.98 3.00 5.00 1 1.0 3.00
NO0529.05 2 4 9 18.07 3.00 5.00 1 1.0 3.00
NO0529.06 2 3 3 19.26 3.00 5.00 1 1.0 3.00
NO0529.07 2 1 4 15.73 3.00 5.00 1 1.0 4.00
NO0529.08 128 235 796 6.44 2.00 7.00 3 22.0 9.00
NO0529.09 27 102 88 3.63 2.00 5.00 2 7.0 9.00
------------------
Sample No. B*
NO0529.01 2
NO0529.02 2
NO0529.03 2
NO0529.04 2
NO0529.05 2
NO0529.06 2
NO0529.07 2
NO0529.08 2
NO0529.09 2


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway