English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 022 Raudflåget
(Objekt Id: 2662)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521300 m. Nord: 7428509 m.
Lengdegrad: 15.4879780 Breddegrad: 66.9735050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,03 tusen tonn


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 90 / 50 Retning: 235
Feltstupning: 10
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Furulundgruppen Formasjon: Langvannformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :90 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :235 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen opptrer i glimmerskifer som massive sulfidbånd (magnetkis, sinkblende, svovelkis, kobberkis og litt blyglans) opptil 40cm mektige, og tildels rik disseminasjon utenfor båndene i glimmerskifer. Mektigheten på malmsonen er 4-5m . Hornblendegabbro er liggberg 6-8m under malmsonen. De mellomliggende 6-8m utgjøres av glimmerskifer som gradvis går over til hornblendeskifer. Det er skjerpet i eldre tider, og A/S Sulitjelma Gruber har gjort undersøkelser på begynnelsen av 1970-tallet. Skjerpene fra vest mot øst: Skjerp 1: Røsket i skrent (2m3 tipp) over den 5m mektige malmsonen. Slissprøve er tatt av Sulitjelma Gruber. Øverste 0.5m er rikest med semimassiv til massiv magnetkis, sinkblende, svovelkis og kobberkis i glimmerskifer (prøve 01). Mineraliseringen varierer fra disseminert til semi-massiv med cm-mektige masive sulfidbånd. Vertsbergarten er glimmerskifer (02). Partier med muskovittskifer (04 og 05), tildels med grov muskovitt, og kvartsittisk glimmerskifer (03). Kvartslinser er vanlig. Sulfidene er middelskornet, stedvis med grovkrystallinsk magnetkis og svovelkis. Glimmerskifer opptrer både over og under mineraliseringen. Sonen fortsetter 20m mot NV før den forsvinner i stupet. Hovedskjerpet: Utsprengt ca. 3m3 i skrent. Småfoldet malmsone, 4-5m mektig med sulfidbåndet glimmerskifer. Et massivt sulfidlag (06) på ca. 40cm mektighet. Glimmerskifer over og under malmsonen. I ligg er 3m grønnlig glimmerskifer som gradvis går over i hornblendeskifer. Skjerp 2: 5m lang røskegrøft, 2m3 tipp. Minst 3m mektig semi-massiv (07) til disseminert mineralisering. Skjerp 3: 3m3 utsprengt i flåg. Slissprøver tatt av Sulitjelma Gruber. Den 4-5m mektige malmsonen synes her å ligge i foldeombøyningen til en synform som går ut i dagen her. Foldeaksen er 235/10. Glimmerskifer i heng og ligg. Mineraliseringen er semimassiv til disseminert med sulfid-konsentrasjoner i cm-mektige (opptil 5cm) bånd i glimmerskiferen (08).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0537.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po, sl, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3237 22,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521219 m. Nord: 7428510 m.
Lengdegrad: 15.4861450 Breddegrad: 66.9735110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Røsket i skrent (2m3 tipp) over den 5m mektige malmsonen. Slissprøve er tatt av Sulitjelma Gruber. Øverste 0.5m er rikest med semimassiv til massiv magnetkis, sinkblende, svovelkis og kobberkis i glimmerskifer (prøve 01). Mineraliseringen varierer fra disseminert til semi-massiv med cm-mektige masive sulfidbånd. Vertsbergarten er glimmerskifer (02). Partier med muskovittskifer (04 og 05), tildels med grov muskovitt, og kvartsittisk glimmerskifer (03). Kvartslinser er vanlig. Sulfidene er middelskornet, stedvis med grovkrystallinsk magnetkis og svovelkis. Glimmerskifer opptrer både over og under mineraliseringen. Sonen fortsetter 20m mot NV før den forsvinner i stupet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0537.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po, sl, py og cpy i glimmerskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0537.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po, sl, py og cpy i glimmerskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0537.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Disseminert po, sl, py og cpy i kvartsittisk gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0537.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po, sl, py og cpy i muskovittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0537.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po, sl py og cpy i muskovittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3239 22,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521349 m. Nord: 7428519 m.
Lengdegrad: 15.4891250 Breddegrad: 66.9735910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
5m lang røskegrøft, 2m3 tipp. Minst 3m mektig semi-massiv (07) til disseminert mineralisering.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0537.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv po, sl, py og cpy i gl.sk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3238 22,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521410 m. Nord: 7428520 m.
Lengdegrad: 15.4905000 Breddegrad: 66.9735870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
3m3 utsprengt i flåg. Slissprøver tatt av Sulitjelma Gruber. Den 4-5m mektige malmsonen synes her å ligge i foldeombøyningen til en synform som går ut i dagen her. Foldeaksen er 235/10. Glimmerskifer i heng og ligg. Mineraliseringen er semimassiv til disseminert med sulfid-konsentrasjoner i cm-mektige (opptil 5cm) bånd i glimmerskiferen (08).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0537.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gl.sk. med massive sulfidbånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse