English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 023 Evensgård
(Objekt Id: 2663)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516360 m. Nord: 7429689 m.
Lengdegrad: 15.3749700 Breddegrad: 66.9843970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 30 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fauskegruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart serisittskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :30 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Iflg. Poulsen (Norges gruver og malmforekomster, 1964) er Evensgård-mineraliseringen Pb-Zn. Befaring rundt plottepunktet (Bergarkivet) førte ikke til funn. Ingen av lokalbefolkningen kjente til dette skjerpet, men en ga en detaljert beskrivelse av et skjerp lenger NØ i nærheten av Svartvatnet. Her ble det funnet kismineralisering i en bekkeskrent, men det var ikke sprengt på stedet. Eneste synlige ertsmineral er svovelkis. Vertsbergart er lys serisitt- skifer. Semimassiv finkornet svovelkis (prøve 01 og 02) opptrer i et 15cm mektig lag mot hengen av den 3m mektige serisittskiferhorisonten. Resten av serisittskiferen fører svakere svovelkis-disseminasjon. Grå kalkstein er heng- og liggbergart. 3m over mineraliseringen er det blottet grovkornet hornblendeskifer. Det ble funnet litt svovelkis-disseminasjon i kvarts- keratofyr lenger nord (UTM 16.52 30.31).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0538.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py i serisittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0538.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py i serisittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 023 Evensgård

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0538.01 Fastfjell 10 108 5 47 39 .1 1.0
NO0538.02 Fastfjell 4 76 6 33 24 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0538.01 4.0 3.0 67 .8 23 1.00 4 2 12.05
NO0538.02 5.0 3.0 76 .2 16 1.00 2 2 8.68
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0538.01 28 5 35 10.90 2.00 5.00 2 12.0 2.00
NO0538.02 30 6 48 11.17 2.00 5.00 1 8.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0538.01 5
NO0538.02 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse