English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 024 Kvanndalen
(Objekt Id: 2664)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516650 m. Nord: 7423689 m.
Lengdegrad: 15.3807760 Breddegrad: 66.9305590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 10 / 80 Retning: 20
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Pålsfjellgruppen Formasjon: Nupenformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :10 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :20 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpingen har iflg. lokalfolk foregått omkring 1910-20. Det er skjerpet ut ca. 7m3 i en nordvendt skrent. Mineraliseringen er stratabunden i grafittholdig, fyllittisk glimmerskifer (prøve 01, 02 og 03). Svovelkis er eneste synlige ertsmineral, bortsett fra spor av sinkblende. Det er disseminering over en mektighet på 3.5m og minst 200m lengde. Svovelkis er disseminert i enkeltkorn (krystaller opptil 5mm) og utdradde slirer av få mm lengde. Kisen er relativt jevnt fordelt i sonen, ca. 20% svovelkis i gjennomsnitt, i visse lag mer, opptil 30-35%. Både heng og ligg består av glimmerskifer, tildels med smale kvarts- bånd og stedvis med granat.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0539.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllittisk gl.sk. med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0539.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllittisk gl.sk. med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0539.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittholdig fyllittisk gl.sk. med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 024 Kvanndalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0539.01 Fastfjell 198 1037 384 23 146 3.0 4.0
NO0539.02 Fastfjell 263 702 139 18 127 1.1 1.0
NO0539.03 Fastfjell 175 384 169 26 61 1.9 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0539.01 8.0 20.0 277 8.6 19 28.00 2 2 13.16
NO0539.02 4.0 10.0 178 6.2 24 44.00 2 2 9.43
NO0539.03 6.0 11.0 262 4.1 11 58.00 2 2 13.25
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0539.01 43 11 1233 10.98 8.00 5.00 1 59.0 19.00
NO0539.02 59 10 290 7.11 10.00 7.00 1 79.0 7.00
NO0539.03 37 7 155 10.49 7.00 15.00 3 37.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0539.01 2
NO0539.02 2
NO0539.03 2


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse