English version
MALMDATABASEN
Registrering 1839 - 007 Gjeterfjell SV
(Objekt Id: 2681)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 474783 m. Nord: 7443546 m.
Lengdegrad: 14.4190880 Breddegrad: 67.1080810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 20 % 13.11.1992
Fe-total 30 % 13.11.1992
P 1 % 13.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1978 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 45 / 65 Retning: 60
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sokumfj. marmorgr. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :45 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gjeterfjell fosfor-rik magnetittmalm og fosfor-rik mt.hem.-malm har to adskilte malmlinser. En stor kvartsdioritt har intrudert malmen og delt den i to: m.o.h. Tykkelse Lengde Dyp UTM-øst - nord ---------------------------------------------------------------------- Gjeterfjell SV 300 2m 26m+15m 20m 474850 - 7443750 Gjeterfjell NØ 340 2,5-4,5 8m 8m 475450 - 7444450 Tonnasjen er: Tonnasje (sp.v.3.5) --------------------- Gjeterfjell SV 5740 tonn Gjeterfjell NØ 780 " --------------- Sum 6520 tonn

Navn på lokalitet: Gjeterfjell NØ
(Objekt Id: 6889 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 475383 m. Nord: 7444246 m.
Lengdegrad: 14.4327620 Breddegrad: 67.1144090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse