English version
MALMDATABASEN
Registrering 1838 - 001 Kjøpstad
(Objekt Id: 2684)
(Sist oppdatert: 26.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468171 m. Nord: 7439860 m.
Lengdegrad: 14.2677720 Breddegrad: 67.0743920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 20 % 13.11.1992
Fe-total 30 % 13.11.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1913 - 1913 Røsking
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sokumfj. marmorgr. Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkglimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Mergelstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :360 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kjøpstad - Eidvika magnetittmalm. Den nye kystriksveien har gitt en malmblotning i Eidvika, 300 m SV for tunnelåpningen. Skjerpet 90 m.o.h. øst for Kjøpstad er overgrodd med frodig bjørkeskog. Disse to kjendte malmsteder er: m.o.h. Tykkelse Lengde UTM-øst - nord --------------------------------------------------------- Veiskjæring i Eidvika 25 2m 75m 468300 - 7440050 Skjerp i bjørkeskog 90 2m 100m 468100 - 7439300 Tonnasjen er liten: Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v.3,5) ----------------------------------------------------------------- Veiskjæring Eidvika 2m 75m 20m 10500 tonn Skjerp i bjørkeskog 2m 100m 20m 14000 " ------------------ Sum 24500 tonn 5 prøver fra Eidvika gir følgende middelverdier: 35.8 % Fe-total, 29.6 % Fe-magn., 24,3 % Fe-magn., 0,18 % P og 0,06 % S. Malmen fører: Ca. 25 vol.% magnetitt " 60 " diopsid og hornblende 0-10 " kvarts 0-6 " karbonat 0-5 " granat Derfor er Fe-silikat så høy (11,5%).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE15.04 Fastfjell
Kommentar: Massive magnetite ore, minor sulphides, thin calc-silicate bands
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
JSFE15.05 Fastfjell
Kommentar: IMassive magnetite ore
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NO0560.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt-malm (øverste lag).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0560.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt-malm (øverste lag - gjennomsn.prøve).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4101 1,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 468198 m. Nord: 7439868 m.
Lengdegrad: 14.2683980 Breddegrad: 67.0744640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The upper, magnetite-amphibole-pyroxene-quartz banded IF (Sample JSFE15.06) is located 30 m east of the lower IF, approximately 20m higher in the tectonostratigraphy

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE15.06 Fastfjell
Kommentar: Massive, finely banded magnetite ore
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NO0560.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. mt-malm (nederste linse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1838 - 001 Kjøpstad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JSFE15.04 Fastfjell
JSFE15.04 Fastfjell 10
JSFE15.05 Fastfjell
JSFE15.05 Fastfjell 17
JSFE15.06 Fastfjell 12
JSFE15.06 Fastfjell
NO0560.01 Fastfjell 57 43 12 19 12 .1 1.0
NO0560.02 Fastfjell 45 59 2 27 12 .1 1.0
NO0560.03 Fastfjell 23 45 2 22 11 .1 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JSFE15.04 63 -5
JSFE15.04 71
JSFE15.05 50 -5
JSFE15.05 46
JSFE15.06 82
JSFE15.06 90 -5
NO0560.01 5.0 9.0 2 .2 2 1.00 2 2
NO0560.02 4.0 8.0 2 .2 6 1.00 2 2
NO0560.03 4.0 10.0 2 .4 27 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W*
JSFE15.04 9.60 61 57 0.40 0.28 3
JSFE15.04 5.90 74 0.40 -0.10 -1
JSFE15.05 10.30 72 13 1.15 0.87 2
JSFE15.05 6.40 79 2.00 0.50 1
JSFE15.06 8.30 83 3.50 0.40 -1
JSFE15.06 13.00 141 56 2.35 0.64 4
NO0560.01 .05 29 11 588 24.15 3.00 5.00 1
NO0560.02 .10 51 25 687 25.56 3.00 5.00 2
NO0560.03 .17 45 27 1087 24.25 3.00 5.00 1
------------------
Prøvenr. Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce*
JSFE15.04 7.5 56.5 15.0 30 -1.00 0.20 0.04 4.80 12.70
JSFE15.04 1.5 53.5 16.7 22 2.40 0.10 -0.10 6.20 13.10
JSFE15.05 6.7 129.0 21.3 49 3.00 0.50 0.04 11.00 26.30
JSFE15.05 3.9 140.8 24.1 54 5.10 0.30 -0.10 12.20 23.60
JSFE15.06 19.0 197.8 25.3 81 6.50 0.30 0.20 15.40 35.80
JSFE15.06 21.9 181.7 20.9 74 5.00 0.20 0.28 15.10 33.80
NO0560.01 12.0 6.00
NO0560.02 33.0 7.00
NO0560.03 42.0 11.00
------------------
Prøvenr. Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er*
JSFE15.04 1.78 8.80 1.48 0.47 2.55 0.29 2.22 0.47 1.42
JSFE15.04 2.00 7.80 1.70 0.40 2.03 0.31 2.11 0.48 1.54
JSFE15.05 3.72 16.00 3.17 0.59 4.21 0.53 3.11 0.65 2.06
JSFE15.05 3.47 14.40 2.83 0.65 3.14 0.47 3.35 0.71 2.35
JSFE15.06 4.23 17.60 3.70 0.91 4.09 0.65 4.09 0.90 2.81
JSFE15.06 4.27 19.50 4.04 1.00 5.53 0.52 3.78 0.81 2.24
NO0560.01
NO0560.02
NO0560.03
------------------
Prøvenr. Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JSFE15.04 0.24 1.41 0.25 1.30
JSFE15.04 0.22 1.54 0.26 -1 0.50
JSFE15.05 0.34 2.15 0.37 1.80
JSFE15.05 0.32 2.27 0.38 -1 1.10
JSFE15.06 0.35 2.38 0.40 1 1.90
JSFE15.06 0.33 2.26 0.31 2.10
NO0560.01 2
NO0560.02 2
NO0560.03 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JSFE15.04 Fastfjell 31.66 1.20 0.16 58.39 1.14 1.46 6.04
JSFE15.04 Fastfjell 32.30 1.26 0.17 58.90 1.33 1.64 6.08
JSFE15.05 Fastfjell 25.70 3.27 0.30 60.90 1.00 2.39 7.21
JSFE15.05 Fastfjell 24.98 3.09 0.29 58.23 0.79 2.22 6.97
JSFE15.06 Fastfjell 40.30 4.41 0.37 38.80 1.04 3.89 9.41
JSFE15.06 Fastfjell 39.91 4.24 0.34 38.14 0.97 3.70 8.92
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JSFE15.04 0.27 0.09 0.19 -2.42 98.00
JSFE15.04 0.24 0.10 0.15 -2.89 99.00
JSFE15.05 0.55 0.35 0.28 -2.03 100.00
JSFE15.05 0.67 0.35 0.29 -1.45 96.00
JSFE15.06 0.93 0.79 0.59 -0.99 100.00
JSFE15.06 0.94 0.79 0.55 -0.40 98.00


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse