English version
MALMDATABASEN
Registrering 1837 - 003 Holandsfjordbotn I
(Objekt Id: 2693)
(Sist oppdatert: 03.04.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Svartisen (1928-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454483 m. Nord: 7403597 m.
Lengdegrad: 13.9667690 Breddegrad: 66.7473880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 33 % 28.10.1992

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 80 / 70 Retning: 90
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløy gruppe Formasjon: Kalk-amfibolitt formasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :80 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Holandsfjordbotn (Smålifjellet og Bjørnskardet) titanitt-magnetitt-mineralisering: Mt.-mineralisering opptrer som opptil 2m tykke linser og lag i en 2-4m tykk amfibolitt sammen med en 2m tykk kalk. Mineraliserte prøver er rusten amfibolitt. Malmlinsene er ikke kartlagt i detalj; 1974-82 er det gjort regionalgeologisk kartlegging i Holandsfjord-området av flere. En prøve fra Smålifjellet (1.5 km øst for Bjørnholet) analysert ved Norsk Jernverk 1982 ga følgende verdier: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S 39.8 % 26.3 % 0.37 % 0.91 % 0.012 % 0.006 % Sammenlignet med Dunderland jernmalm er Ti-innholdet høyt og P-innholdet lavt. Det lave P-innholdet tyder på prekambrisk alder. I analysen ovenfor ble svovelinnholdet kunstig lavt fordi den finkornete svovelkisen er rustet opp og svovlet lutet ut som sulfat.


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse