English version
MALMDATABASEN
Registrering 1837 - 004 Holandsfjordbotn II
(Objekt Id: 2694)
(Sist oppdatert: 03.04.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Svartisen (1928-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 450633 m. Nord: 7402497 m.
Lengdegrad: 13.8798420 Breddegrad: 66.7369260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 33 % 28.10.1992

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 90 / 90 Retning: 90
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløy gruppe Formasjon: Kalk-amfibolitt-formasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :90 / 90 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Holandsfjordbotn(Smålifjellet og Bjørnskardet) titanitt-magnetitt-mineralisering: Mt.-mineralisering opptrer som opptil 2m tykke linser og lag i en 2-4m tykk amfibolitt sammen med en 2m tykk kalk. Mineraliserte prøver er rusten amfibolitt. Malmlinsene er ikke kartlagt i detalj. 1974-82 er det gjort regionalgeologisk kartlegging i Holandsfjordområdet av flere.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse