English version
MALMDATABASEN
Registrering 1836 - 012 Gjervalvatnet
(Objekt Id: 2705)
(Sist oppdatert: 18.01.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Sjona (1927-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432593 m. Nord: 7374997 m.
Lengdegrad: 13.4857870 Breddegrad: 66.4868790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Durchbewegt Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 315 / 25 Retning: 315
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :315 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :315 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stollen ligger 300m.o.h. like ved en bekk. Den er drevet 10m mot nord med en vannfylt synk innerst. Etter 6m er det en forgrening mot NV. Denne stollen kan følges 20m innover til en vannfylt slepsynk som går mot NØ. Den NV-løpende stollen er videre ufarbar, men den fortsetter minst 30m videre innover. Tippen er 10m3, resten er rast ned langs bekken. Malmsonen er i utgående 0.2-0.3m mektig. I stollen varierer den mellom 0.2 og 0.7m - i gjennomsnitt 0.5m. Mineraliseringen domineres av massiv magnetkis, sinkblende og kobberkis med 1-10mm runde kvartsboller (prøve 01 og 02). Det er også partier med sulfid-disseminasjon (til semimassiv) i glimmergneis (03), som inneholder noe blyglans. Malmsonen inneholder kvartslinser, ofte med tilknyttet anrikning av kobberkis og sinkblende (04). Liggbergart er glimmergneis (med små granater) som er isoklinalfoldet (315/15). I heng er det vekslende (dm-mektige) lag av lys glimmergneis (muskovittrik), kvartsittiske og amfibolittiske lag. Over er det hornblende-gneis. Stollen ble funnet sent på dagen etter mye leting lenger vest i det bratte terrenget. Det ble derfor ikke tid til å følge malmsonen, men iflg. Lenschow & Bryn (1917) er det to stoller til henholdsvis 100m (ca. UTM 432560 7375200) og 200m (ca. UTM 432460 7375180) lenger vest. De skal bestå av henholdsvis 12m ort + 11m synk og 10m feltort. Lenschow & Bryn (1917) angir gehalt fra en generalprøve til 2.43% Cu. Mineraliseringen opptrer i en utholdende, opptil 10-15m mektig rustsone mellom glimmergneis og overliggende hornblendegneis. Det er bare svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis. Rustsonen løper bl.a. gjennom punktene UTM 432300 7375170, 432070 7375190, 431710 7375200 og 430760 7375530. Gneisene og skifrene ved Gjervalvatnet tilhører en korridor av kambro-siluriske til senprekambriske sedimenter som er nedfoldet mellom Høgtuva og Sjona grunnfjellsvinduer. To andre mineraliseringer opptrer i antatt samme nivå: I nord Stromptinden (NO0582) og i sør ved Øvre Helgåvatnet. Sistnevnte er ikke registrert i Malmregisteret da det er bare svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis og amfibolitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lenschow, J.; Bryn, E. , 1917
Rapport over Gjærvalens kobbermalmfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2172;4 sider
Abstrakt:
Rapporten er en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av Gjærvalens kobbermalmfelt, beliggende ved Gjærvalvatnet, Sørfjorden, Helgeland. Det er gitt opplysninger om feltets beliggenhet, malmtype (magnetkis med kobberkis og sinkblende på kvartsførende ganger og som impregnasjon i granitt og glimmerbergart), malmfeltets geologi (i malmens ligg granitt, i hengen en gabbroid bergart, derover igjen granitt), utførte arbeider samt en oppstilling over malmmektigheter (50 - 60 cm i gj. snitt) og Cu- gehalter (generalprøve: 2,43 % Cu). Rapporten konkluderer med at mektighetene er for små og gehaltene for lave til at videre undersøkelser kan anbefales.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0581.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-malm med runde kvartsboller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0581.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-malm med runde kvartsboller.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0581.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med diss.-semimass. po-cpy-sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0581.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Glimmergneis med diss. po-cpy-sl i kontakt med kvartslinse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3273 12,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Sjona (1927-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432493 m. Nord: 7374997 m.
Lengdegrad: 13.4835420 Breddegrad: 66.4868580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stollen ble funnet sent på dagen etter mye leting lenger vest i det bratte terrenget. Det ble derfor ikke tid til å følge malmsonen, men iflg. Lenschow & Bryn (1917) er det to stoller til henholdsvis 100m (ca. UTM 432560 7375200) og 200m (ca. UTM 432460 7375180) lenger vest. De skal bestå av henholdsvis 12m ort + 11m synk og 10m feltort. Lenschow & Bryn (1917) angir gehalt fra en generalprøve til 2.43% Cu. Mineraliseringen opptrer i en utholdende, opptil 10-15m mektig rustsone mellom glimmergneis og overliggende hornblendegneis. Det er bare svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis. Rustsonen løper bl.a. gjennom punktene UTM 432300 7375170, 432070 7375190, 431710 7375200 og 430760 7375530.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3274 12,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Sjona (1927-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432393 m. Nord: 7374977 m.
Lengdegrad: 13.4813070 Breddegrad: 66.4866570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stollen ble funnet sent på dagen etter mye leting lenger vest i det bratte terrenget. Det ble derfor ikke tid til å følge malmsonen, men iflg. Lenschow & Bryn (1917) er det to stoller til henholdsvis 100m (ca. UTM 432560 7375200) og 200m (ca. UTM 432460 7375180) lenger vest. De skal bestå av henholdsvis 12m ort + 11m synk og 10m feltort. Lenschow & Bryn (1917) angir gehalt fra en generalprøve til 2.43% Cu. Mineraliseringen opptrer i en utholdende, opptil 10-15m mektig rustsone mellom glimmergneis og overliggende hornblendegneis. Det er bare svak sulfid-disseminasjon i glimmergneis. Rustsonen løper bl.a. gjennom punktene UTM 432300 7375170, 432070 7375190, 431710 7375200 og 430760 7375530.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 012 Gjervalvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0581.01 Fastfjell 12120 20826 378 37 38 20.5 174.0
NO0581.02 Fastfjell 53174 23296 306 48 27 66.1 278.0
NO0581.03 Fastfjell 17577 16450 3088 18 15 32.9 31.0
NO0581.04 Fastfjell 52204 4238 559 22 15 83.4 194.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0581.01 7.0 6.0 3 76.4 23 13.00 2 2 22.08
NO0581.02 4.0 8.0 2 86.3 19 17.00 8 2 23.14
NO0581.03 3.0 3.0 2 76.8 12 46.00 4 2 10.45
NO0581.04 3.0 7.0 2 24.5 2 1.00 4 2 11.96
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0581.01 11 8 368 25.41 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0581.02 9 3 421 27.85 2.00 5.00 2 1.0 2.00
NO0581.03 5 2 336 12.81 2.00 6.00 2 11.0 2.00
NO0581.04 2 1 147 14.42 2.00 5.00 13 3.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0581.01 2
NO0581.02 7
NO0581.03 2
NO0581.04 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse