English version
MALMDATABASEN
Registrering 1836 - 013 Stromptinden
(Objekt Id: 2706)
(Sist oppdatert: 08.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 428723 m. Nord: 7379237 m.
Lengdegrad: 13.3964490 Breddegrad: 66.5240350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 350 / 60 Retning: 10
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart hornblendegneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :10 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :350 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er en stratabundet sulfid-disseminasjon i lys glimmergneis (mer muskovitt enn biotitt) med kvartslinser. Den er prøvetatt over en strøklengde på 220m på tre punkter: Prøve 02 og 03 (UTM 428790 7379500), 01 (UTM 428790 7379440) og 04 (UTM 428790 7379290). Den lyse glimmergneisen er 6-7m mektig. Svovelkis er disseminert over hele bredden, men konsentrasjoner opp mot 10% finnes i enkelte dm-mektige lag, da med litt kobberkis. I glimmergneisens heng og ligg opptrer middels-grovkornet hornblendegneis, stedvis med granater.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0582.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys glimmergneis med svovelkis-kobberkisdisseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4104 13,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 428723 m. Nord: 7379297 m.
Lengdegrad: 13.3964140 Breddegrad: 66.5245740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0582.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys glimmergneis med py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0582.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys glimmergneis med py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4105 13,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 428723 m. Nord: 7379087 m.
Lengdegrad: 13.3965350 Breddegrad: 66.5226900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0582.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Lys glimmergneis med py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 013 Stromptinden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0582.01 Fastfjell 65 51 16 6 1 .1 1.0
NO0582.02 Fastfjell 43 53 15 10 5 .1 7.0
NO0582.03 Fastfjell 38 57 4 34 32 .1 3.0
NO0582.04 Fastfjell 59 54 10 14 8 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0582.01 3.0 3.0 2 .2 39 1.00 2 3 1.93
NO0582.02 3.0 3.0 2 .2 5 2.00 2 2 2.40
NO0582.03 3.0 3.0 2 .2 2 1.00 2 2 3.92
NO0582.04 3.0 3.0 2 .2 5 4.00 2 2 1.61
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0582.01 46 4 236 2.45 5.00 5.00 1 9.0 8.00
NO0582.02 45 4 297 3.43 4.00 5.00 2 2.0 7.00
NO0582.03 114 106 583 5.52 2.00 5.00 2 36.0 2.00
NO0582.04 66 5 287 3.47 2.00 5.00 2 3.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0582.01 2
NO0582.02 2
NO0582.03 2
NO0582.04 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse