English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 017 Sennvatnet
(Objekt Id: 2732)
(Sist oppdatert: 08.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517265 m. Nord: 7610522 m.
Lengdegrad: 15.4241180 Breddegrad: 68.6062960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 160 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :160 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :160 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er ingen røsker på mineraliseringen, som er blottet både på nord og sørsiden av et øst - vestgående skar mellom Sennvatnet og Storjordbukta i Djupfjorden, men den er merket med en jernbolt. På sydsiden av skaret er det blottet et profil over malmsonen. Fra øst mot vest (fra ligg til heng) er det 5 m mektig båndet jernmalm. Så 5 m mektig grovkornet granitt (prøve 04). Derover 3 m mektig båndet jernmalm, 1 m grovkornet granitt og minst 5 m mektig båndet jernmalm. Mineraliseringen er av samme type som de andre i området, en kvartsbåndet, finkornig magnetittmineralisering (prøve 01, 02 og 03). Båndingen er i mm- (til få cm)- skala. Over og under jernformasjonen er det båndet granittisk gneis, fin- til grovkornet, tildels med øyeutvikling. Det er en mulig sammenheng med Langvågen-mineraliseringen mot NNØ.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0612.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, båndet Kvarts-mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0612.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, båndet Kvarts-mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0612.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet, båndet Kvarts-mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0612.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet granitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 017 Sennvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0612.01 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 10.0
NO0612.02 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 8.0
NO0612.03 Fastfjell 20 -32 -81 -16 -32 -16.2 14.0
NO0612.04 Fastfjell 1 5 -5 -1 -2 -1.0 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0612.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 24
NO0612.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0612.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0612.04 3.0 3.0 -20 -1.0 32 1.43 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0612.01 .02 -16 -16 47 16.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0612.02 .01 17 -16 54 16.50 -30.00 -30.00 42.7 -16.20
NO0612.03 .07 19 -16 125 15.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0612.04 .00 6 2 303 .79 -30.00 -30.00 8.2 2.67
------------------
Prøvenr. B*
NO0612.01 -81
NO0612.02 -81
NO0612.03 -81
NO0612.04 -5


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse