English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 018 Storvatnet
(Objekt Id: 2733)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520044 m. Nord: 7608552 m.
Lengdegrad: 15.4920150 Breddegrad: 68.5884430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 165 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :165 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :165 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På 3 steder i vannkanten, både på N og S siden av Storvatnet, er det blottet magnetittmineraliseringer. De er av samme type, men sansynligvis uten sammenheng. Det dreier seg om finkornig kvartsbåndet jernformasjon. De alternerende bånd er vanligvis få mm mektig, opptil 5 cm. Sammen med kvarts forekommer litt feltspat, biotitt og amfibol. Litt magnetkis i både magnetitt og kvarts. Det er skjerpet på bare ett sted, UTM 519980 7608550. Her er jernformasjonen minst 4 m mektig og relativt rik i forhold til lignende mineraliseringer ellers i området. (Prøve 06, 07 og 08). De enkelte bånd av massiv magnetitt er opptil 5 cm mektig. Litt magnetkis. Sidestein er migmatittgranitt - gneis med leukosomer og mindre amfibolittiske partier og skjærende granittiske ganger. Foliasjon er omlag 165/50, men er sterkt varierende i området, samtidig som mineraliseringen er småfoldet. Mineraliseringen fortsetter under overdekket oppover fjellsiden mot SSØ. Ved UTM 520220 7608500 er det i vannkanten blottet en 30 cm mektig mineralisering (prøve 05) i granittisk gneis. Få mm til 2 cm mektige alternerende bånd av massiv magnetitt og kvarts. Foliasjonen er 60/70 grader. På nordsiden av Storvatnet, UTM 520320 7608920, er det i vannkanten i et stup blottet ei linse av kvartsbåndet jernmalm med utgående ca. 5 x 5 m omgitt av intrudert grovkornig granitt. Den er finkornet og båndet i mm- til få cm skala (04). 25 m vest for denne er det blottet litt av en 1 m mektig, tilsvarende jernformasjon (02 og 03). Den NV-SØ løpende suprakrustalresten flyter i grovkornet granitt. Prøve 01 er fra liggranitten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0613.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min. (semimassiv).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0613.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min. (massiv).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0613.08 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min. (massiv).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3755 18,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520284 m. Nord: 7608503 m.
Lengdegrad: 15.4978960 Breddegrad: 68.5879780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved UTM 520220 7608500 er det i vannkanten blottet en 30 cm mektig mineralisering (prøve 05) i granittisk gneis. Få mm til 2 cm mektige alternerende bånd av massiv magnetitt og kvarts. Foliasjonen er 60/70 grader.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0613.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3756 18,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520384 m. Nord: 7608922 m.
Lengdegrad: 15.5004340 Breddegrad: 68.5917370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På nordsiden av Storvatnet, UTM 520320 7608920, er det i vannkanten i et stup blottet ei linse av kvartsbåndet jernmalm med utgående ca. 5 x 5 m omgitt av intrudert grovkornig granitt. Den er finkornet og båndet i mm- til få cm skala (04). 25 m vest for denne er det blottet litt av en 1 m mektig, tilsvarende jernformasjon (02 og 03). Den NV-SØ løpende suprakrustalresten flyter i grovkornet granitt. Prøve 01 er fra liggranitten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0613.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granitt fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0613.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0613.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0613.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 018 Storvatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0613.01 Fastfjell 14 32 7 9 23 -1.0 1.0
NO0613.02 Fastfjell 57 -32 -81 -16 -32 -16.2 17.0
NO0613.03 Fastfjell 34 -32 -81 -16 -32 -16.2 22.0
NO0613.04 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 2.0
NO0613.05 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 9.0
NO0613.06 Fastfjell 71 34 -81 -16 -32 -16.2 9.0
NO0613.07 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 3.0
NO0613.08 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0613.01 3.0 10.0 -20 -1.0 161 1.23 -20 -20 -20
NO0613.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0613.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0613.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0613.05 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0613.06 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0613.07 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0613.08 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0613.01 .05 82 63 106 2.22 57.00 -30.00 11.4 56.30
NO0613.02 .02 93 -16 158 12.40 -30.00 -30.00 -32.4 16.70
NO0613.03 .02 77 -16 155 12.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0613.04 .00 -16 -16 113 14.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0613.05 .01 -16 -16 122 14.00 -30.00 -30.00 50.3 -16.20
NO0613.06 .24 31 -16 346 14.90 -30.00 -30.00 -32.4 28.00
NO0613.07 .01 21 -16 94 16.80 -30.00 -30.00 73.8 -16.20
NO0613.08 .00 17 -16 72 16.10 -30.00 -30.00 77.6 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0613.01 -5
NO0613.02 -81
NO0613.03 -81
NO0613.04 -81
NO0613.05 -81
NO0613.06 -81
NO0613.07 -81
NO0613.08 -81


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse