English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 019 Langvågen
(Objekt Id: 2734)
(Sist oppdatert: 02.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517633 m. Nord: 7611376 m.
Lengdegrad: 15.4333060 Breddegrad: 68.6139270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 20 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :20 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er utsprengt noen få m3 fra mineralisering i en skrent i vannkanten til bruk som ballastmateriale for båt. Den finkornige kvartsbåndete magnetittmalmen (prøve 02 og 04) er 3 m mektig. Den inneholder noe magnetkis og kobberkis som disseminasjon og som mobilisat på sprekker. Stedvis på enkelte sprekker opptrer molybdenglans (prøve 03). Prøve 01 er knakkprøve over mineraliseringen (gjennomsnitt). Mineraliseringen er muligens sammenhengende med Sennvatnmineraliseringen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0614.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Samleprøve av kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0614.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0614.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min. med cpy og MoS2 på sprekk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0614.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 019 Langvågen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0614.01 Fastfjell 45 52 -81 -16 -32 -16.2 25.0
NO0614.02 Fastfjell 61 -32 -81 -16 -32 -16.2 8.0
NO0614.03 Fastfjell 285 -32 -81 -16 -32 -16.2 191.0
NO0614.04 Fastfjell 52 68 -81 25 -32 -16.2 45.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0614.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0614.02 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0614.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 296.00 -20 -20 -20
NO0614.04 3.0 3.0 -20 -16.2 55 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0614.01 .08 19 -16 149 15.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0614.02 .22 20 -16 113 16.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0614.03 .46 67 50 174 15.80 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0614.04 .28 101 -16 308 12.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0614.01 -81
NO0614.02 -81
NO0614.03 -81
NO0614.04 -81


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse