English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 021 Nedrevatnet
(Objekt Id: 2741)
(Sist oppdatert: 08.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515079 m. Nord: 7606019 m.
Lengdegrad: 15.3697770 Breddegrad: 68.5660380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Arkeikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Mangeritt Intrusiv
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Granulitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er sprengt ut noen få m3 i denne mineraliseringen i forbindelse med prøvedriften på Fiskefjord jernmalmforekomst i perioden 1904 - 1907. Grove flak av molybdenglans opptrer spredt i en minst 1 m mektig steiltstående sone (oppover skrenten) i en grovkornig mangeritt (?) med pyroksen (prøve 03 og 04). I kontakten med molybdenmineraliseringen i V er en 3 - 4 m mektig parallell sone med middelskornet gabbro med disseminert til semimassiv magnetkis og noe kobberkis (prøve 01 og 02).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0621.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0621.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Gabbro med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0621.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet mangeritt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0621.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet mangeritt med MoS2-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 021 Nedrevatnet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0621.01 Fastfjell 91 -2 -5 26 48 -1.0 207.0
NO0621.02 Fastfjell 4490 36 -81 187 253 -16.2 651.0
NO0621.03 Fastfjell 31 15 -5 9 31 -1.0 12.0
NO0621.04 Fastfjell 30 13 -5 8 30 -1.0 13.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0621.01 3.0 4.0 -20 -1.0 -1 13.50 -20 -20 -20
NO0621.02 3.0 12.0 -20 -16.2 -16 53.60 -20 -20 -20
NO0621.03 3.0 3.0 -20 -1.0 19 3280.00 -20 -20 -20
NO0621.04 3.0 3.0 -20 -1.0 31 2970.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0621.01 23.30 6 5 10 2.38 -30.00 -30.00 4.6 1.80
NO0621.02 7.80 40 31 276 15.70 -30.00 -30.00 39.5 27.00
NO0621.03 .35 41 81 147 1.51 -30.00 -30.00 30.2 3.55
NO0621.04 .34 39 74 138 1.47 -30.00 -30.00 31.9 3.44
------------------
Prøvenr. B*
NO0621.01 -5
NO0621.02 173
NO0621.03 -5
NO0621.04 -5


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse