English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 019 Skjerfjorden
(Objekt Id: 2747)
(Sist oppdatert: 20.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 498853 m. Nord: 7629876 m.
Lengdegrad: 14.9716120 Breddegrad: 68.7804030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 300 / 55 Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Lofoten - Vesterålen %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Gabbro %MgO(Ilm): < 1
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): < 0.4
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Ilmenitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :300 / 55 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er blottet på 3 steder. Det antas å være den samme over en lengde på 1.9 km. Det kan også dreie seg om usammenhengende linser i omlag samme nivå i gneisen. Den båndete magnetitt- ilmenittmineraliseringen er opptil 3 m mektig. Ved UTM 498920 7630080 er mineraliseringen blottet i veiskjæring over en mektighet på 3 m, og består av alternerende bånd (mm til få cm) av finkornet magnetitt, ilmenitt og kvarts-feltspat (prøve 05). Massivbånd (prøve 03 og 04) kan opptre i dm mektighet. Malmen har et visst innhold av svovelkis og litt kobberkis. Sidebergart er middelskornig granittisk gneis. Samme mineralisering er blottet i sjøkanten ved UTM 499050 7629930. Over 6 m mektighet i granittisk gneis er det her 3 malmbånd (prøve 06). Den mektigste er 1.5 m, de to andre er ca. 0.5 m mektige. Malmen gjennomsettes av en smal granittgang. I veikanten ved UTM 498320 7630370 er et ca. 40 m mektig massivt (prøve 01) til semimassivt (prøve 02) magnetitt- ilmenittbånd/linse med magnetkis og litt kobberkis i granittisk gneis. Ved UTM 498080 7630270 er et 15 cm mektig magnetitt- ilmenittbånd i gneisen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "10x"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hovland, R. , 1968
Finberget ilmenittforekomst.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4418;3 sider
Abstrakt:
Forekomstene ligger på vestsiden av Skjellfjorden i Sortland. Malmen ser ut til å være en meget rik ilmenitt-magnetitt-malm som ligger i en lys, anorthosittisk bergart. Magnometermålinger viser at malmen har et meget begrenset omfang.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0627.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-ilm med py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0627.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-ilm med py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0627.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsbåndet mt-ilm-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3759 19,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 498983 m. Nord: 7629726 m.
Lengdegrad: 14.9748330 Breddegrad: 68.7790580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Samme mineralisering er blottet i sjøkanten ved UTM 499050 7629930. Over 6 m mektighet i granittisk gneis er det her 3 malmbånd (prøve 06). Den mektigste er 1.5 m, de to andre er ca. 0.5 m mektige. Malmen gjennomsettes av en smal granittgang.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0627.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3760 19,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 498253 m. Nord: 7630166 m.
Lengdegrad: 14.9567530 Breddegrad: 68.7830000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I veikanten ved UTM 498320 7630370 er et ca. 40 m mektig massivt (prøve 01) til semimassivt (prøve 02) magnetitt- ilmenittbånd/linse med magnetkis og litt kobberkis i granittisk gneis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0627.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-ilm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0627.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-ilm med po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 019 Skjerfjorden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0627.01 Fastfjell 31 -32 -81 -16 -32 -16.2 17.0
NO0627.02 Fastfjell 180 5280 -81 35 67 -16.2 70.0
NO0627.03 Fastfjell 28 -32 -81 -16 -32 -16.2 28.0
NO0627.04 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 12.0
NO0627.05 Fastfjell -16 -32 -81 -16 -32 -16.2 11.0
NO0627.06 Fastfjell 53 29 8 15 35 -1.0 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0627.01 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0627.02 3.0 3.0 -20 -16.2 49 -16.20 -20 -20 -20
NO0627.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0627.04 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0627.05 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0627.06 3.0 3.0 -20 -1.0 166 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0627.01 .25 50 -16 541 15.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0627.02 2.74 134 -16 130 11.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0627.03 .26 23 -16 124 16.10 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0627.04 .05 38 -16 114 17.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0627.05 .03 66 -16 80 15.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0627.06 .04 52 22 62 2.12 -30.00 -30.00 22.0 11.10
------------------
Prøvenr. B*
NO0627.01 -81
NO0627.02 -81
NO0627.03 -81
NO0627.04 -81
NO0627.05 -81
NO0627.06 -5


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse