English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 023 Grønjorda
(Objekt Id: 2754)
(Sist oppdatert: 23.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 501813 m. Nord: 7629166 m.
Lengdegrad: 15.0448750 Breddegrad: 68.7740280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 280 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :280 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
30m over (i høyde) traktorveien er det utsprengt ca. 30m3 i en skjæring i en skrent i en ca. 1m mektig mineralisering. Det er en 0.5m mektig massiv magnet- svovel- kobberkismineralisering (prøve 02 og 06). De resterende 0.5m er finkornet semimassiv magnet- svovel- kobberkis med spor av molybdenglans i finkornet amfibolitt (prøve 01, 03 og 05). Sulfider er også mobilisert på sprekker og stikk. Sideberg er finkornet amfibolitt med litt svovelkisdisseminasjon (prøve 04 fra heng).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0634.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. semimassiv po-cpy i amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0634.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv fink. po-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0634.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. semimassiv po-cpy i amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0634.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med litt py-diss. fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0634.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. amfibolitt med po-diss og py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0634.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-py-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 023 Grønjorda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0634.01 Fastfjell 1440 -32 -81 682 814 -16.2 76.0
NO0634.02 Fastfjell 2390 -32 -81 122 909 -16.2 49.0
NO0634.03 Fastfjell 1080 -32 -81 111 609 -16.2 29.0
NO0634.04 Fastfjell 236 29 -5 20 35 -1.0 4.0
NO0634.05 Fastfjell 1060 -32 -81 272 1290 -16.2 33.0
NO0634.06 Fastfjell 1940 2400 -81 512 1050 -16.2 69.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0634.01 3.0 29.0 -20 -16.2 -16 224.00 -20 -20 -20
NO0634.02 6.0 70.0 -20 -16.2 -16 196.00 -20 -20 -20
NO0634.03 13.0 78.0 -20 -16.2 -16 113.00 -20 -20 -20
NO0634.04 3.0 3.0 -20 -1.0 174 3.65 -20 -20 -20
NO0634.05 20.0 100.0 -20 41.5 -16 165.00 -20 -20 -20
NO0634.06 16.0 45.0 -20 31.6 -16 272.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0634.01 19.40 289 17 76 29.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0634.02 15.10 250 32 96 27.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0634.03 10.20 374 75 146 17.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0634.04 .52 63 204 186 2.61 -30.00 -30.00 14.8 2.65
NO0634.05 19.70 309 16 103 29.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0634.06 19.40 257 23 98 30.20 -30.00 -30.00 -32.4 19.10
------------------
Prøvenr. B*
NO0634.01 -81
NO0634.02 -81
NO0634.03 -81
NO0634.04 -5
NO0634.05 -81
NO0634.06 260


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse