English version
MALMDATABASEN
Registrering 1870 - 024 Slettene
(Objekt Id: 2756)
(Sist oppdatert: 23.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502883 m. Nord: 7628016 m.
Lengdegrad: 15.0713240 Breddegrad: 68.7637050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 150 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biotitt-amfibolgneis. Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :150 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er avdekket, sannsynligvis tilfeldig, i et dagbrudd for uttak til veiformål. Dagbruddet er ca. 60 x 45m og 4m dypt, og mineraliseringen har utgående i sør-vestveggen. To mineraliserte lag med mektighet på henholdsvis 2m (underste) og 1m er adskilt av mylonittisert grafittskifer med sulfid (hovedsaklig svovelkis) som disseminasjon og i årer og bånd (prøve 06). Vertsbergart for mineraliseringen er en veksling av amfibolitt, biotittskifer (prøve 02) og kvartsitt/kvartsrik gneis (prøve 03 og 05). Mineraliseringen er dominerende semimassiv magnetkis med en god del kobberkis, med dm-mektige lag av massiv magnetkis med litt kobberkis og mm-store kvartsøyne (prøve 04). I ligg av mineraliseringen er 45m mektig middelskornet amfibolitt med noe svovelkis, magnetkis og kobberkis som disseminasjon og på sprekker (prøve 01). Derunder er grafittskifer som er blottet i dagbruddets østre vegg.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0636.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. amfibolitt med litt po-cpy-diss. fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0636.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. biotittskifer med semimassiv po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0636.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik gneis med semimassiv po-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0636.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po med kvartsøyne og litt cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0636.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik semimassiv po-cpy-min.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0636.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 024 Slettene

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0636.01 Fastfjell 793 41 -5 21 24 -1.0 28.0
NO0636.02 Fastfjell 565 76 -81 70 332 -16.2 23.0
NO0636.03 Fastfjell 657 54 -81 78 349 -16.2 3.0
NO0636.04 Fastfjell 2590 192 -81 140 593 -16.2 51.0
NO0636.05 Fastfjell 79 93 -81 35 176 -16.2 36.0
NO0636.06 Fastfjell 237 35 12 25 86 -1.0 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0636.01 7.0 68.0 -20 -1.0 36 -1.00 -20 -20 -20
NO0636.02 3.0 31.0 -20 -16.2 108 -16.20 -20 -20 -20
NO0636.03 3.0 5.0 -20 -16.2 -16 26.40 -20 -20 -20
NO0636.04 3.0 21.0 -20 -16.2 -16 52.00 -20 -20 -20
NO0636.05 9.0 29.0 -20 -16.2 93 -16.20 -20 -20 -20
NO0636.06 3.0 3.0 39 -1.0 18 33.90 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0636.01 .12 303 -1 579 4.16 -30.00 -30.00 25.2 3.33
NO0636.02 7.20 339 184 210 13.70 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0636.03 9.10 67 18 171 13.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0636.04 13.40 152 28 278 25.60 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0636.05 4.80 162 83 206 5.77 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0636.06 2.43 460 154 114 4.77 -30.00 -30.00 3.8 21.60
------------------
Prøvenr. B*
NO0636.01 -5
NO0636.02 -81
NO0636.03 -81
NO0636.04 -81
NO0636.05 -81
NO0636.06 -5


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse