English version
MALMDATABASEN
Registrering 1868 - 020 Skoltneset
(Objekt Id: 2758)
(Sist oppdatert: 23.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Nykvåg (1132-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 496933 m. Nord: 7631976 m.
Lengdegrad: 14.9240150 Breddegrad: 68.7992210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 5 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolgneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart Granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :5 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen (prøve 01 til 05) har utgående i veiskjæring ved UTM 497000 7632180. I granittisk gneis opptrer en ca. 7m mektig finkornet, noe båndet biotitt- amfibolgneis med semikonkordante pegmatittbånd. Det er to mineraliserte lag, et undre på 2m mektighet og et øvre på 3m adskilt av et 2m mektig umineralisert lag. Sulfiddisseminasjon er konsentrert i bånd av magnetkis, kobberkis og små spredte korn av molybdenglans. I samme mineralisering er det utsprengt ca. 1m3 i sjøkanten ved UTM 496950 7632230. Her er gneisen kvartsittisk med disseminasjon av magnetkis, kobberkis og molybdenglans. Sør-øst for Sandset, ved UTM 498120 7631150, er det i veiskjæring rusten gneis over flere meters mektighet. Dette kan muligens være samme stratigrafisk nivå som Skoltneset, men det var her overveiende magnetkisdisseminasjon og bare spor av kobberkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0638.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bio-amf.-gneis med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0638.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bio-amf.-gneis med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0638.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bio-amf.-gneis med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0638.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bio-amf.-gneis med po-cpy-diss. + MoS2.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0638.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bio-amf.-gneis med po-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 020 Skoltneset

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0638.01 Fastfjell 589 57 -81 109 162 -16.2 4.0
NO0638.02 Fastfjell 299 104 -81 46 126 -16.2 5.0
NO0638.03 Fastfjell 143 44 11 42 97 -1.0 32.0
NO0638.04 Fastfjell 91 28 -5 13 56 -1.0 4.0
NO0638.05 Fastfjell 545 53 -81 67 132 -16.2 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0638.01 3.0 3.0 58 -16.2 85 -16.20 -20 -20 -20
NO0638.02 3.0 5.0 29 -16.2 49 -16.20 -20 -20 -20
NO0638.03 3.0 6.0 45 -1.0 87 7.39 -20 -20 -20
NO0638.04 3.0 6.0 22 -1.0 24 17.50 -20 -20 -20
NO0638.05 3.0 3.0 61 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0638.01 3.70 66 37 385 9.70 -30.00 -30.00 -32.4 290.00
NO0638.02 2.57 133 29 530 16.50 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0638.03 3.33 80 43 340 11.20 -30.00 -30.00 5.6 146.00
NO0638.04 .91 20 11 291 1.94 -30.00 -30.00 33.0 51.00
NO0638.05 3.90 94 35 369 9.60 -30.00 -30.00 -32.4 75.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0638.01 -81
NO0638.02 -81
NO0638.03 -5
NO0638.04 -5
NO0638.05 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse