English version
MALMDATABASEN
Registrering 1865 - 025 Vatterfjordneset
(Objekt Id: 2766)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vågan (1865)
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 485963 m. Nord: 7574346 m.
Lengdegrad: 14.6600870 Breddegrad: 68.2820200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 170 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart amfibolgneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart granittisk gneis
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :170 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen har utgående i veiskjæring. Over 2m mektighet i middelskornet kvarts-amfibol-biotittgneis er det linse- og båndanrikninger, opptil 0.5m mektige, av semimassiv magnetitt med magnetkis og svovelkis (prøve 01, 02 og 03). Magnetkis og svovelkis er også mobilisert på sprekker.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0647.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-po-py i amfibolgneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0647.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-po-py i amfibolgneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0647.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-po-py i amfibolgneis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1865 - 025 Vatterfjordneset

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0647.01 Fastfjell 47 301 -81 59 320 -16.2 1.0
NO0647.02 Fastfjell 141 213 -81 63 211 -16.2 1.0
NO0647.03 Fastfjell 218 219 -81 101 417 -16.2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0647.01 3.0 3.0 -20 -16.2 29 -16.20 -20 -20 -20
NO0647.02 8.0 5.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
NO0647.03 3.0 3.0 -20 -16.2 -16 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0647.01 .91 309 -16 675 15.80 -30.00 -30.00 -32.4 104.00
NO0647.02 .91 614 -16 553 19.30 -30.00 -30.00 -32.4 216.00
NO0647.03 2.03 418 -16 511 15.90 40.00 -30.00 -32.4 222.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0647.01 -81
NO0647.02 -81
NO0647.03 -81


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse