English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 009 Kvalpskardet
(Objekt Id: 2770)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449312 m. Nord: 7260078 m.
Lengdegrad: 13.9062630 Breddegrad: 65.4592460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Au Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon:ASPRO

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 90 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kvartsdioritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartsdioritt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :90 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I området er den middelskornete kvartsdioritten (prøve 01 fra kontakten til mineralisert kvartsgang) intrudert av endel smale, vanligvis få cm mektige (opptil 30 cm) kvartsganger. De er omlag parallelle, med retning 85-95/70-90. Enkelte av dem er sulfidmineralisert, og noen inneholder noe karbonat og finkornet klorittmasse, sistnevnte oftest langs kontaktene. Ved UTM 449110 7260290 er det lokale blokker av kvartsdioritt med en 15 cm mektig kvartsgang som fører arsenkis- og blyglans-disseminasjon (prøve 01 og 02). Mens blyglans er ujevnt spredt i kvartsen, er arsenkis hovedsaklig konsentrert som sprekkefylling i kvartsen parallelt med kontaktene. Ved UTM 449380 7260280 er det en 30 cm mektig kvartsgang som er blottet over vel 15 m. Den har en noe avvikende retning, 110/85 og fører noe grovkornet (opptil 1.5 cm store) eu- til subhedral svovelkis og noe blyglansdisseminasjon (03). Sidestein er middelskornet kvartsdioritt (04).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0651.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med py-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0651.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsdioritt fra kvartsgangens sidesten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4188 9,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449042 m. Nord: 7260088 m.
Lengdegrad: 13.9004340 Breddegrad: 65.4592930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): As Au Pb


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0651.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med apy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0651.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvarts med apy-ga-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 009 Kvalpskardet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0651.01 Fastfjell 49 113 168 -1 -2 1.8 918.0
NO0651.02 Fastfjell 16 28 1930 -1 -2 1.9 3154.0
NO0651.03 Fastfjell 9 104 3090 -1 2 1.6 212.0
NO0651.04 Fastfjell 4 32 19 1 -2 -1.0 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0651.01 3.0 3.0 8325 -1.0 5 -1.00 -20 79 -20
NO0651.02 3.0 3.0 48646 -1.0 10 -1.00 -20 320 -20
NO0651.03 3.0 3.0 -20 -1.0 6 16.90 -20 25 -20
NO0651.04 3.0 3.0 21 -1.0 258 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0651.01 .33 2 -1 5 .59 -30.00 -30.00 3.7 -1.00
NO0651.02 1.41 7 -1 5 2.95 -30.00 -30.00 4.3 -1.00
NO0651.03 .26 2 -1 3 .37 -30.00 -30.00 3.6 -1.00
NO0651.04 .10 3 -1 156 .75 -30.00 -30.00 40.2 58.60
------------------
Prøvenr. B*
NO0651.01 9
NO0651.02 -5
NO0651.03 -5
NO0651.04 -5


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse