English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 010 Møllerbekklia
(Objekt Id: 2776)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451842 m. Nord: 7260308 m.
Lengdegrad: 13.9607610 Breddegrad: 65.4616940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geofysikk Selskap/Institusjon:ASPRO

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 100 / 50 Retning: 275
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Hattfjelldalgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart kalkfyllitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :100 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :275 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stratabundet, båndet Zn-Pb(-Cu)-mineralisering opptrer over en lengde på 175 m. Blotningsgraden er liten, men mineraliseringen er undersøkt med 4 borhull og ett skjerp. Bånd i mm- til cm-skala av massiv sinkblende og blyglans med litt kobberkis og svovelkis opptrer over ca. 0.5 m mektighet langs grensa (og i begge) mellom dolomittmarmor og overliggende kalkfyllitt. Disse er overlagret av kvartsitt (chert?). Ved UTM 451790 7260480 (715 m.o.h.) er det en liten blotning med finkornet kalkfyllitt med sinkblende, blyglans og litt svovelkis i opptil 2 cm mektige bånd over en mektighet på minst 30 cm (prøve 01). Foliasjonen er 100/50. 35 m mot vest er det satt ned et borhull i lodd, mens det 30 m SSV er et borhull med retning 60 grader nord. 85 m ØNØ (73 grader øst) for den mineraliserte blotningen er det et tredje borhull med retning 60 grader øst. 50 m videre i ØNØ-lig retning er det et skjerp i en skrent (5 m3 tipp) ved UTM 451910 7260510. Bergarten er her foldet med akse 275/30 og foliasjonen varierer mye, men 20 m mot sør er den relativt konstant 180/50. I dette skjerpet er kalkfyllitten knapt 2 m mektig. De underste 40-50 cm fører statabundet sinkblende-blyglans-svovelkis-kobberkis-mineralisering (02 og 03). Mineraliseringen fortsetter 10-20 cm i underliggende finkornet dolomittmarmor (04). Kalkfyllitten er overlagret av en mer enn 3 m mektig hvit, finkornet kvartsitt. Det er klar diskordans mellom kvartsitt og kalkfyllitt, sannsynligvis pga. foldingen og kompetanseforskjell.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0657.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkfyllitt med sl-ga-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0657.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkfyllitt med sl-ga-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0657.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dolomitt med sl-ga-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4189 10,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451722 m. Nord: 7260278 m.
Lengdegrad: 13.9581830 Breddegrad: 65.4614070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0657.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkfyllitt med sl-ga-py-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse