English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 011 Sommarfjellia
(Objekt Id: 2780)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455592 m. Nord: 7260468 m.
Lengdegrad: 14.0416180 Breddegrad: 65.4636630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1880 - 1881 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Ørjedals Aktieselskab
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.
1993 - 1993 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldaldekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Røssvatnetgruppen Formasjon: Unkerelva

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Fahlerts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Malakitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Azuritt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvarts-serisittsk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :120 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Ukjent Sprekker Strøk/Fall :340 / 60 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpingen i Sommarfjellia fant sted på 1880-tallet av forskjellige selskap som drev prøvedrift på Ag-førende blyglans og fahlerts-mineraliseringer (Bathen 1881). Den finkornete dolomittmarmoren i SV-helningen av Sommarfjellet er stedvis gjennomvevd av tynne kvartsårer og -linser med disseminasjon av blyglans, fahlerts, sinkblende, svovelkis, magnetkis, malakitt og azuritt, som vanligvis opptrer langs årekontaktene eller på sprekker i kvartsårene, men også litt inn i dolomitten. Det er skjerpet på 7 steder: Ved hovedskjerpet (630 m.o.h.) er en 3x2 m2 og 1.5 m dyp synk (5 m3 tipp). Øverst i synken er en 0.5 m mektig kalkfyllitt med opptil 2 mm store svovelkiskrystaller (prøve 02) som disseminasjon. Svovelkis er også bundet til diskordante, opptil 5 mm mektige karbonatårer. Kontakten til underliggende dolomitt har retning 120/40. Dolomitten er gjennomvevd av smale uregelmessige kvartsårer. Blyglans, tetrahedritt, malakitt og et gulgrønt sekundært Cu-mineral er disseminert i kvartsen, langs gangkontaktene og på hårtynne sprekker og årer litt inn i dolomitten (prøve 03). 20 m mot øst er et skudd i kalkbreksje som består av linsefragmenter av dolomitt og kvartsitt i dolomittgrunnmasse. Ingen mineralisering sees. Ved midtre skjerp 1, i kanten av ei myr, er det utsprengt ca 2 m3. Dolomitten er gjennomvevd av cm-mektige kvartsårer (en skiller seg ut med en mektighet på 15 cm) av forskjellig retning. Disseminasjon av blyglans, fahlerts, svovelkis og magnetkis (prøve 01) sitter i kvarts og langs kontaktene til dolomitt. Kontaktsonen er stedvis belagt med et tynt belegg av muskovitt. Ved midtre skjerp 2 er det et 3x1 m2 og 1 m dypt skjerp i dolomitt, en finkornet mørk grå dolomitt som er gjennomvevd av mm-årer av lys dolomitt. Blyglans, fahlerts, malakitt og azuritt er disseminert (prøve 04) i uregelmessige, opptil 6-7 cm mektige kvartsårer og litt ut i vertsbergarten. R. Wilberg -93 Nordre skjerp no.1 omfatter to synker med innbyrdes avstand på 20 m i NØ-SV-retning. De er henholdsvis 5 m og 3,5 m dype og har tverrsnitt på 3x4 m2. De er drevet på et system av tynne mineraliserte kvartsårer (5-10 cm) og breksjeårer (1-10 mm, se sprekker under strukturer) som gjennomsetter finkornet dolomitt i toppen av en åpen antiform (str/fall i vestre sjenkel: 123/43). Mineraliseringen domineres av blyglans som danner disseminerte korn og aggregater i kvartsårene (str/fall: 307-340/60-80 og 92-110/80-90). Stedvis fører disse en tynn rand av lys brun sinkblende. Breksjeårer og skjærplan som er utbredt i den sørvestlige synk fører, fører bare sprekkebelegg med azuritt og malakitt. I den nordvestlige synken opptrer nær bunnen en sone med kvarts-serisittskifer som fører svovelkisdisseminasjon. Nordre skjerp no. 2, som ligger 75 m SV for den sørvestlige synk i skjerp no. 1, har en dybde på ca 1 m og tverrsnitt på 2x2 m2. Driften har skjedd på et "en echelon"-system av tynne kvartsårer (10-20 cm) som fører disseminasjon og aggregater av blyglans (str/fall: 100/80). Søndre skjerp ble funnet i skumringen og omfatter en 25-30 m lang skjæring som er drevet mot øst på toppen av en liten brattskrent. Skjerpet ble ikke undersøkt nærmere. P.M. Ihlen -95.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0661.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkfyllitt med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0661.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kont. kvarts/dolomitt med ga-malakitt-tetrahedritt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Midtre skjerp, 1
(Objekt Id: 3762 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455792 m. Nord: 7260678 m.
Lengdegrad: 14.0458650 Breddegrad: 65.4655740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved midtre skjerp 1, i kanten av ei myr, er det utsprengt ca 2 m3. Dolomitten er gjennomvevd av cm-mektige kvartsårer (en skiller seg ut med en mektighet på 15 cm) av forskjellig retning. Disseminasjon av blyglans, fahlerts, svovelkis og magnetkis (prøve 01) sitter i kvarts og langs kontaktene til dolomitt. Kontaktsonen er stedvis belagt med et tynt belegg av muskovitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0661.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kont. kvarts/dolomitt med ga-tetrahedritt-py-po-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Midtre skjerp, 2
(Objekt Id: 3764 11,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455552 m. Nord: 7260478 m.
Lengdegrad: 14.0407520 Breddegrad: 65.4637470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved midtre skjerp 2 er det et 3x1 m2 og 1 m dypt skjerp i dolomitt, en finkornet mørk grå dolomitt som er gjennomvevd av mm-årer av lys dolomitt. Blyglans, fahlerts, malakitt og azuritt er disseminert (prøve 04) i uregelmessige, opptil 6-7 cm mektige kvartsårer og litt ut i vertsbergarten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0661.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kont. kvarts/dolomitt med ga-malakitt-tetrahedritt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordre skjerp, 1
(Objekt Id: 3763 11,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455562 m. Nord: 7260478 m.
Lengdegrad: 14.0409680 Breddegrad: 65.4637480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nordre skjerp no.1 omfatter to synker med innbyrdes avstand på 20 m i NØ-SV-retning. De er henholdsvis 5 m og 3,5 m dype og har tverrsnitt på 3x4 m2. De er drevet på et system av tynne mineraliserte kvartsårer (5-10 cm) og breksjeårer (1-10 mm, se sprekker under strukturer) som gjennomsetter finkornet dolomitt i toppen av en åpen antiform (str/fall i vestre sjenkel: 123/43). Mineraliseringen domineres av blyglans som danner disseminerte korn og aggregater i kvartsårene (str/fall: 307-340/60-80 og 92-110/80-90). Stedvis fører disse en tynn rand av lys brun sinkblende. Breksjeårer og skjærplan som er utbredt i den sørvestlige synk fører, fører bare sprekkebelegg med azuritt og malakitt. I den nordvestlige synken opptrer nær bunnen en sone med kvarts-serisittskifer som fører svovelkisdisseminasjon.

Navn på lokalitet: Nordre skjerp, 2
(Objekt Id: 3767 11,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455892 m. Nord: 7261148 m.
Lengdegrad: 14.0478700 Breddegrad: 65.4698030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nordre skjerp no. 2, som ligger 75 m SV for den sørvestlige synk i skjerp no. 1, har en dybde på ca 1 m og tverrsnitt på 2x2 m2. Driften har skjedd på et "en echelon"-system av tynne kvartsårer (10-20 cm) som fører disseminasjon og aggregater av blyglans (str/fall: 100/80).

Navn på lokalitet: Søndre skjerp, 1
(Objekt Id: 3766 11,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455832 m. Nord: 7261098 m.
Lengdegrad: 14.0465910 Breddegrad: 65.4693470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Søndre skjerp ble funnet i skumringen og omfatter en 25-30 m lang skjæring som er drevet mot øst på toppen av en liten brattskrent. Skjerpet ble ikke undersøkt nærmere.

Navn på lokalitet: Søndre skjerp, 2
(Objekt Id: 3765 11,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455262 m. Nord: 7260248 m.
Lengdegrad: 14.0345710 Breddegrad: 65.4616430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Cu Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Søndre skjerp ble funnet i skumringen og omfatter en 25-30 m lang skjæring som er drevet mot øst på toppen av en liten brattskrent. Skjerpet ble ikke undersøkt nærmere.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 011 Sommarfjellia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0661.01 Fastfjell 9 3640 735 2 3 2.1 4.0
NO0661.02 Fastfjell 300 197 123 25 8 -1.0 101.0
NO0661.03 Fastfjell 292 197 4190 -1 -2 2.6 15.0
NO0661.04 Fastfjell 8330 614 6360 -1 -2 425.0 20.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0661.01 3.0 3.0 -20 55.4 13 -1.00 -20 -20 -20
NO0661.02 3.0 6.0 70 -1.0 132 2.79 -20 -20 -20
NO0661.03 3.0 3.0 -20 3.8 10 -1.00 -20 122 -20
NO0661.04 3.0 3.0 173 40.0 3 -1.00 -20 1366 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0661.01 .09 5 1 90 .30 -30.00 -30.00 48.5 2.08
NO0661.02 2.72 39 -1 927 6.83 -30.00 -30.00 104.0 13.80
NO0661.03 .08 5 -1 81 .12 -30.00 -30.00 37.4 -1.00
NO0661.04 .16 1 -1 14 .05 -30.00 -30.00 15.9 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0661.01 -5
NO0661.02 -5
NO0661.03 -5
NO0661.04 -5


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse