English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 013 Laupskardelva
(Objekt Id: 2793)
(Sist oppdatert: 18.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449532 m. Nord: 7250988 m.
Lengdegrad: 13.9143880 Breddegrad: 65.3777370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart dolomittmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Dolomitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er undersøkt med en liten røsk (2 m3 tipp) i kanten av en bekk, 30 m nord for stor myr, 745 m.o.h. I middelskornet dolomittmarmor med noe kloritt og muskovitt er det over få dm2 i skjerpet hårtynne sprekkefyllinger og disseminasjon av finkornet blyglans og litt sinkblende (prøve 01 og 02). Dolomitten fører enkelte hydrotermalkvartsårer uten mineralisering. Det er enkelte blotninger av dolomitt uten mineraliseringer i nærheten.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0674.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dolomitt med ga(-sl)-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0674.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Dolomitt med ga(-sl)-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 013 Laupskardelva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0674.01 Fastfjell 5 179 5360 2 7 2.5 322.0
NO0674.02 Fastfjell 5 68 2540 1 3 2.1 39.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0674.01 3.0 3.0 -20 1.4 6 -1.00 -20 -20 -20
NO0674.02 3.0 3.0 -20 -1.0 5 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0674.01 .16 10 -1 3750 .59 -30.00 -30.00 140.0 1.56
NO0674.02 .09 10 4 3400 .49 -30.00 -30.00 110.0 1.46
------------------
Prøvenr. B*
NO0674.01 -5
NO0674.02 -5


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse