English version
MALMDATABASEN
Registrering 1832 - 005 Storvika
(Objekt Id: 2799)
(Sist oppdatert: 28.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445932 m. Nord: 7345447 m.
Lengdegrad: 13.7981100 Breddegrad: 66.2244540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,02 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1967 - 1968 Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 210 / 30 Retning: 50
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tonalitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Tonalitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kvartskeratofyr Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :50 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :210 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger mellom de av Boliden undersøkte forekomster Holmholmen og Svalenget, men ble ikke detaljundersøkt pga. det bratte terrenget og mineraliseringens uregelmessige mektighet og kvalitet.4 skjerp med tilsammen 25 m3 tipp finnes over en strøklengde på 70 m. Bergartene i malmsonen er kvartskeratofyr med varierende grafitt og sulfid-innhold, lag og boudiner av grovkornet tonalitt. Omgivende bergart er båndet gneis. Malmen er semimassiv (prøve 02 og 03), med 30-40 % magnetkis og 3-4 % kobberkis, med kvarts (og feltspat)-øyne (ca. 1 mm store, stedvis opptil 10 mm). Største observerte mektighet er 1 m i ett skjerp, mens det i nærliggende skjerp er to malmsoner, hver med 20 cm mektighet, med 50 m mektig, grafittholdig keratofyr imellom. Kvartskeratofyr også i heng og ligg. Tonalitt-boudiner, som også opptrer i sideberget, er i malmsonen kobberkisimpregnert (01). I malmsonens sørlige del opptrer grafittisk tuff, grafitt med kvartsøyne (04).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Zweifel, Hans , 1971
Hemnesberget. Resultat av prospekteringsarbeten utførda 1967 - 1968.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7388;5 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0684.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Granitt med kobberkisimpregnasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0684.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetkis og kobberkismalm med kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0684.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetkis og kobberkismalm med kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0684.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafitt med kvartsøyne.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0684.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartskeratofyr, grafittholdig, lite sulfider.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 005 Storvika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0684.01 Fastfjell 12480 1259 32 5 2 7.5 241.0
NO0684.02 Fastfjell 3900 328 24 92 1 2.0 14.0
NO0684.03 Fastfjell 16789 389 10 86 2 7.5 7.0
NO0684.04 Fastfjell 2057 884 8 137 2 1.6 40.0
NO0684.05 Fastfjell 1208 36 15 3 1 1.5 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0684.01 1.0 4.0 14 4.9 97 1.00 2 5 1.73
NO0684.02 1.0 1.0 2 .2 41 8.00 2 3 13.99
NO0684.03 4.0 3.0 2 .2 21 6.00 2 3 13.57
NO0684.04 16.0 6.0 3 19.9 6 52.00 2 2 23.14
NO0684.05 10.0 5.0 2 .6 28 9.00 2 2 1.21
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0684.01 1 1 43 1.98 1.00 5.00 4 32.0 2.00
NO0684.02 1 4 289 22.05 1.00 5.00 3 2.0 4.00
NO0684.03 1 3 178 19.84 1.00 5.00 2 3.0 2.00
NO0684.04 2 4 231 19.94 1.00 5.00 3 3.0 2.00
NO0684.05 1 3 35 .79 1.00 5.00 2 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0684.01 2
NO0684.02 2
NO0684.03 2
NO0684.04 2
NO0684.05 3


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse