Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 010 Skjenmyra
(Object Id: 2804)
(Last updated: 29.02.2000)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 447282 m. North: 7340497 m.
Longitude: 13.8301660 Latitude: 66.1802850
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,001 thousand tons


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 335 / 35 Direction: 350
Plunge: 25
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Galena Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Hornblende-glimmergneis Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :335 / 35 Post-mineralisation ;...Effect :None
Host rock Mineral lineation Strike/Dip :350 / 25 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Host rock Fold axis Strike/Dip :350 / 25 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Utsprengningen er gjort for å få fyllmasse til en kraftlinjemast. I hornblende- glimmergneis er det over 30 cm mektighet disseminasjon av sinkblende, magnetkis og kobberkis (prøve 01 og 02).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Rostafjell
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.637;11 pages

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 pages
Abstract:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Sager, R. 1866: Erzgeologische Untersuchungen an Kaledonischen Blei, Zink und Kupfer fürenden Kieslagerstätten im Nord-Rana Distrikt, Nord-Norwegen. Doktoravhandling ETH, Zürich.


Hansen, T.S. 1985: Den geologiske udvikling på Rostafjell. Folde- og overskydningstektonik. Hovedfagsoppgave Københavns Universitet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0690.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Hornblende-glimmergneis med sl-cpy-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NO0690.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Hornblende-glimmergneis med sl-cpy-po-diss.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 010 Skjenmyra

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0690.01 Bedrock 9584 20423 169 62 119 2.8 31.0
NO0690.02 Bedrock 8475 30411 146 66 123 2.2 22.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0690.01 13.0 14.0 29 52.3 17 12.00 2 6 7.44
NO0690.02 5.0 6.0 2 77.8 22 13.00 3 4 8.86
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0690.01 118 41 607 13.20 13.00 7.00 1 3.0 6.00
NO0690.02 112 32 608 14.15 12.00 6.00 1 3.0 4.00
------------------
Sample No. B*
NO0690.01 11
NO0690.02 15


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway