English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 009 Flotmo
(Objekt Id: 2808)
(Sist oppdatert: 25.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432012 m. Nord: 7333457 m.
Lengdegrad: 13.4951940 Breddegrad: 66.1142200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,3 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 195 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Tremolitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kvartsittisk gl.sk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granittpegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :195 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 432200 7333830 (hovedskjerpet): 15x5 m og 8 m dypt hull. Det er ingen tipp, for det er sannsynligvis elva som har gravd det ut. Hullet ligger i en svakhetssone med retning 50/90. Kalkstein som er litt breksjert fører boudiner og lag av rusten kvartsitt (prøve 03) og kvartsittisk glimmerskifer (02) med litt svovelkis og magnetkis (og arsenkis?). De har ofte hematitt i kontaktene. I marmoren, spesielt i kontakten til kvartsitt, opptrer tremolitt. Minst en av kvartsittene er diskordant. 50 m både over og under hullet er det svovelkis, dels i kalkspatmarmor (01), men vanligere i kvartsittisk glimmerskifer. UTM 432080 7333660 (skjerp 1): 20 m lang røskegrøft med 250 m3 tipp. Innerst mot vest er høyden 6 m. Her er det drevet ned en synk som er vannfylt. Kalkspatmarmoren er breksjert, mylonittisert og finkornet, med steiltstående, cm-mektige årer og mer uregelmessige breksjefyllinger av magnetkis (06). Svovelkis er underordnet og anriket i uregelmessige bånd. Også et kvartsittisk parti og pegmatitt i den mineraliserte sonen som er 8-10 m mektig og inneholder ca. 30 % sulfid-mineraler. Den semi-massive malmen (04) er dominerende middels-grovkornet, med finkornete partier. Stedvis er det svovelkiskrystaller som er opptil 4 cm store. Den semi-massive malmen inneholder endel kalkspatmarmor-fragmenter og kalkspatkrystaller (05).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0696.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv py-dominert malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0696.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatholdig massiv po-py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0696.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Tremolittholdig kalkspatmarmor med diss py og po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3504 9,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432132 m. Nord: 7333627 m.
Lengdegrad: 13.4977580 Breddegrad: 66.1157700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
UTM 432080 7333660 (skjerp 1): 20 m lang røskegrøft med 250 m3 tipp. Innerst mot vest er høyden 6 m. Her er det drevet ned en synk som er vannfylt. Kalkspatmarmoren er breksjert, mylonittisert og finkornet, med steiltstående, cm-mektige årer og mer uregelmessige breksjefyllinger av magnetkis (06). Svovelkis er underordnet og anriket i uregelmessige bånd. Også et kvartsittisk parti og pegmatitt i den mineraliserte sonen som er 8-10 m mektig og inneholder ca. 30 % sulfid-mineraler. Den semi-massive malmen (04) er dominerende middels-grovkornet, med finkornete partier. Stedvis er det svovelkiskrystaller som er opptil 4 cm store. Den semi-massive malmen inneholder endel kalkspatmarmor-fragmenter og kalkspatkrystaller (05).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0696.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor med diss. py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0696.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsittisk muskovittskifer med py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0696.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med diss. py og po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 009 Flotmo

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0696.01 Fastfjell 10 3268 759 5 7 1.8 6.0
NO0696.02 Fastfjell 28 749 1135 32 76 3.1 6.0
NO0696.03 Fastfjell 36 613 143 42 84 .6 8.0
NO0696.04 Fastfjell 33 51 53 93 79 1.1 5.0
NO0696.05 Fastfjell 52 29 20 5 106 .9 8.0
NO0696.06 Fastfjell 6 157 52 14 34 .2 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0696.01 1.0 3.0 3 21.3 73 1.00 2 5 .65
NO0696.02 2.0 1.0 2 6.4 66 1.00 2 4 2.91
NO0696.03 8.0 2.0 2 5.0 25 1.00 2 2 2.79
NO0696.04 1.0 2.0 114 7.4 9 10.00 2 2 35.62
NO0696.05 2.0 3.0 2 7.8 25 28.00 2 2 34.66
NO0696.06 4.0 3.0 123 1.6 19 29.00 2 2 12.22
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0696.01 1 6 261 1.34 1.00 5.00 1 822.0 3.00
NO0696.02 91 33 86 6.55 1.00 5.00 1 514.0 2.00
NO0696.03 7 4 116 7.49 1.00 5.00 1 730.0 3.00
NO0696.04 2 6 376 42.85 1.00 5.00 1 88.0 5.00
NO0696.05 3 6 345 47.69 2.00 5.00 1 67.0 9.00
NO0696.06 8 12 293 15.05 4.00 5.00 3 315.0 6.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0696.01 2
NO0696.02 2
NO0696.03 2
NO0696.04 2
NO0696.05 2
NO0696.06 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse