English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 011 Skravlåga
(Objekt Id: 2810)
(Sist oppdatert: 28.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 430642 m. Nord: 7333633 m.
Lengdegrad: 13.4647700 Breddegrad: 66.1154930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 6510 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 12 % 06.01.1993
Fe-total 25 % 06.01.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1974 - 1975 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1976 - 1976 Geofysikk Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 35 / 80 Retning: 50
Feltstupning: 18
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Elsfjord unit
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjord-gruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karb.-aktinolittba. Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :50 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skravlåga hem.mt.-malm ----------------------------------- De viktigste malmsteder er: m.o.h. Tykkelse Lengde UTM-øst - nord ------------------------------------------------------- Skravlåga hovedmalm 260-350 20 m 600 m 430700 -7333850 Tebordet, Skravlåga forts. m. SV 350-425 10 m 800 m 429900 -7333000 Nordrishaugen 390-450 10 m 600 m 429850 -7332850 Modalen 375-390 30 m 300 m 425050 -7332350 Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp Tonnasje (sp.v. 3,0) -------------------------------------------- Skravlåga hovedmalm 20 m 600 m 100 m 3600000 tonn Tebordet 10 m 800 m 50 m 1200000 " Nordrishaugen 10 m 600 m 50 m 900000 " Modalen 30 m 300 m 30 m 810000 " --------------------- Sum 6510000 tonn Kjemisk analyse av 11 utplukkede rike håndstykker (Norsk Jernverk lab. 1974) gir følgende aritmetiske middelverdier: 31,5 % Fe-total, 30,3 % Fe-HCl, 22,5 % Fe-magn., 0,17 % P og spor av S. Ved eventuell drift vil råmalmgehalten ligge på maksimalt 25 % Fe-total og 12 % Fe-magn.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1704 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Hematite+magnetite ore, massive
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1705 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite, banded, calc-epidote-biotite-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
JS_FE1706 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite-hematite, banded, calc-biotite-amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0698.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet mt-hm-malm, gjennomsnittsprøve.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0698.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet hm-min. i amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0698.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Semimassiv mt-hm i amf.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0698.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Skravlåga dam
(Objekt Id: 36440 11,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 430516 m. Nord: 7333741 m.
Lengdegrad: 13.4619420 Breddegrad: 66.1164360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Just east of the dam in Skravlåga occurs an about 50 m thick unit that resembles diamictite with numerous dolomite clasts. It is best exposed on the downside of the relatively recent constructed dam. A faint layering with layers in m-scale with various proportion of clasts exists. The clasts are generally strongly elongated and deformed. They are up to 1.5 m long and 10-20 cm thick and occur in a matrix of carbonate, amphibole and mica. An up to 30 cm thick lens of nearly massive, fine grained magnetite mineralisation in amphibole dominated matrix is observed within the diamictite as well as folded magnetite-rich bands in cm-scale (Sample JS_FE1708).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS_FE1708 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Magnetite, massive, fine grained in amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 011 Skravlåga

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS_FE1704 Fastfjell 3 27 1 15 15 1.7
JS_FE1705 Fastfjell 2 24 1 10 11 1.5
JS_FE1706 Fastfjell 5 13 1 9 12 -.5
JS_FE1708 Fastfjell 7 22 1 6 12 .8
NO0698.01 Fastfjell 28 17 -3 3 17 -.3 6.0
NO0698.02 Fastfjell 6 15 -3 1 8 -.3 -2.0
NO0698.03 Fastfjell 11 13 3 3 13 -.3 5.0
NO0698.04 Fastfjell 24 10 6 1 12 -.3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb*
JS_FE1704 2 616 0.70 1
JS_FE1705 1 374 0.50 -1
JS_FE1706 1 151 0.60 -1
JS_FE1708 -1 207 0.80 1
NO0698.01 -3.0 -3.0 -5.0 -2 .5 17 3.00 -2
NO0698.02 -3.0 -3.0 -5.0 3 .4 14 1.00 -2
NO0698.03 -3.0 -3.0 -5.0 4 1.6 8 1.00 4
NO0698.04 -3.0 -3.0 -5.0 2 2.1 17 -1.00 -2
------------------
Prøvenr. Bi* Se* Ga* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
JS_FE1704 -0.50 8.10 116 3.90
JS_FE1705 -0.50 6.20 82 2.50
JS_FE1706 -0.50 5.10 66 2.90
JS_FE1708 3.30 7.80 92 4.30
NO0698.01 13 -.01 40 24 707 14.74 2.00
NO0698.02 3 -.01 35 23 610 7.10 3.00
NO0698.03 23 -.01 37 17 549 26.76 2.00
NO0698.04 29 -.01 56 46 595 32.60 3.00
------------------
Prøvenr. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS_FE1704 1.00 -1 50.6 357.5 24.1 83 6.90 0.40 2.40
JS_FE1705 0.60 1 47.1 200.8 19.8 68 5.10 0.30 2.10
JS_FE1706 0.60 1 23.1 375.9 21.4 67 6.30 0.40 0.40
JS_FE1708 1.10 -1 22.1 289.4 30.5 108 7.50 0.50 1.60
NO0698.01 -5.00 -2 72.0
NO0698.02 -5.00 -2 74.0
NO0698.03 -5.00 -2 12.0
NO0698.04 -5.00 -2 35.0
------------------
Prøvenr. La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd* Tb* Dy*
JS_FE1704 29.90 67.00 7.78 32.70 6.07 1.31 5.74 0.86 5.03
JS_FE1705 15.70 32.90 4.01 16.40 3.11 0.71 3.12 0.49 3.25
JS_FE1706 16.80 34.20 4.01 15.30 3.06 0.79 3.34 0.54 3.39
JS_FE1708 22.60 45.40 5.62 23.30 4.22 0.94 4.39 0.71 4.40
NO0698.01 6.00
NO0698.02 10.00
NO0698.03 4.00
NO0698.04 5.00
------------------
Prøvenr. Ho* Er* Tm* Yb* Lu* B* Be* Hf*
JS_FE1704 0.93 2.80 0.39 2.41 0.37 -1 2.10
JS_FE1705 0.65 2.12 0.29 2.02 0.32 1 1.40
JS_FE1706 0.72 2.20 0.33 2.07 0.35 -1 1.70
JS_FE1708 0.96 2.95 0.43 2.85 0.45 -1 2.80
NO0698.01 -3
NO0698.02 -3
NO0698.03 -3
NO0698.04 -3

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
JS_FE1704 Fastfjell 18.20 4.53 0.42 68.40 0.59 2.35 3.42
JS_FE1705 Fastfjell 33.00 4.47 0.31 51.20 0.15 3.90 4.64
JS_FE1706 Fastfjell 39.10 4.47 0.38 37.30 0.39 3.09 9.76
JS_FE1708 Fastfjell 42.90 6.47 0.60 35.80 0.01 3.21 6.58
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
JS_FE1704 0.86 1.24 0.92 -1.33 100.00
JS_FE1705 0.59 1.36 0.40 -0.89 99.00
JS_FE1706 0.61 0.61 0.52 2.67 99.00
JS_FE1708 1.16 0.76 0.97 0.54 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse