English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 015 Kammen
(Objekt Id: 2814)
(Sist oppdatert: 25.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432312 m. Nord: 7322197 m.
Lengdegrad: 13.5077610 Breddegrad: 66.0133010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,1 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 200 / 40 Retning: 230
Feltstupning: 35
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Hornblendeskifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Minerallineasjon Strøk/Fall :230 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :230 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Hovedskjerpet: To ca. 6m dype, vannfylte synker med 3m mellomrom ble drevet ca. 1905. Mineraliseringen er massiv til semimassiv og bundet til en vel 1m mektig kvartsitt-linse. Spesielt i liggkontakten er det et visst innhold av amfibol, mens kalkspat forekommer i hele malmsonen. Sideberget er kalkspatmarmor, i liggen med granitt-boudiner nær malmen. Sulfidmineralene som opptrer er magnetkis, sinkblende, kobberkis og svovelkis. Kobberkis synes anriket nær hengkontakten (30 % kobberkis, prøve 03), mens det er rike partier av sinkblende inne i malmsonen (15 % sinkblende, 02). Prøve 01 er fra malmsonens ligg. Fra tippen sees at også kalkspatmarmoren er litt mineralisert, hvilket ikke ble observert i skjerpet der det var skarpe kontakter mellom mineralisering (04, 05 og 06) og sideberg. Skjerp 1: 50m mot sør er en røskegrøft som avdekker hornblendeskifer som har litt disseminasjon av magnetkis, kobberkis og sinkblende over ca. 10m mektighet. I denne opptrer granitt-boudiner. Marmor i heng (og ligg?). Foliasjon: 195/70. Skjerp 2: 40m videre mot sør, 20m lang, overgrodd røskegrøft. Skjerp 3: 70m videre mot sør, skjerp med 5m3 tipp. En 3m bred skjæring domineres av to marmorlag med to granitt-boudiner, ett kvartsitt- og ett amfibolittbånd. I amfibolitten er disseminert litt magnetkis og i kvartsitten kobberkis, svovelkis og magnetkis. Skjerp 4: 20m lang overgrodd røskegrøft. Litt amfibolitt og marmor sees.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0702.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspat- og amfibolholdig kvartsitt med disseminasjon av cpy og sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0702.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsitt med disseminasjon av sl og dels py og cp.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0702.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv cpy-sl-py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0702.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Cpy-sl-rik malm i kalkspatholdig kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0702.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl-rik (+cpy) malm i kalkspatholdig kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0702.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3505 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432312 m. Nord: 7322147 m.
Lengdegrad: 13.5077870 Breddegrad: 66.0128520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 1: 50m mot sør er en røskegrøft som avdekker hornblendeskifer som har litt disseminasjon av magnetkis, kobberkis og sinkblende over ca. 10m mektighet. I denne opptrer granitt-boudiner. Marmor i heng (og ligg?). Foliasjon: 195/70.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3506 15,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432312 m. Nord: 7322108 m.
Lengdegrad: 13.5078080 Breddegrad: 66.0124940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 2: 40m videre mot sør, 20m lang, overgrodd røskegrøft.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3507 15,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432312 m. Nord: 7322037 m.
Lengdegrad: 13.5078450 Breddegrad: 66.0118660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 3: 70m videre mot sør, skjerp med 5m3 tipp. En 3m bred skjæring domineres av to marmorlag med to granitt-boudiner, ett kvartsitt- og ett amfibolittbånd. I amfibolitten er disseminert litt magnetkis og i kvartsitten kobberkis, svovelkis og magnetkis.

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3508 15,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432282 m. Nord: 7322137 m.
Lengdegrad: 13.5071310 Breddegrad: 66.0127560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp 4: 20m lang overgrodd røskegrøft. Litt amfibolitt og marmor sees.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 015 Kammen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0702.01 Fastfjell 6784 19242 266 57 6 1.9 20.0
NO0702.02 Fastfjell 3796 62118 72 120 7 1.3 7.0
NO0702.03 Fastfjell 50410 18219 79 127 8 5.0 19.0
NO0702.04 Fastfjell 47422 6648 82 99 11 9.6 60.0
NO0702.05 Fastfjell 4431 99999 55 193 9 1.6 9.0
NO0702.06 Fastfjell 3056 3586 29 463 35 .2 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0702.01 1.0 1.0 2 77.2 1 1.00 2 240 3.37
NO0702.02 1.0 2.0 2 221.7 1 3.00 11 43 7.41
NO0702.03 1.0 3.0 4 61.6 1 1.00 3 93 10.54
NO0702.04 2.0 1.0 2 19.7 1 1.00 3 115 8.11
NO0702.05 1.0 2.0 2 384.6 1 4.00 15 36 12.35
NO0702.06 1.0 3.0 2 6.6 1 1.00 2 14 21.18
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0702.01 1 3 850 4.43 3.00 5.00 2 375.0 15.00
NO0702.02 2 7 1501 7.82 8.00 5.00 2 57.0 11.00
NO0702.03 1 4 1139 12.12 1.00 5.00 1 17.0 2.00
NO0702.04 2 6 1382 9.59 1.00 5.00 3 108.0 2.00
NO0702.05 15 13 1658 9.59 7.00 5.00 1 29.0 14.00
NO0702.06 1 13 857 31.70 1.00 5.00 1 64.0 3.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0702.01 5
NO0702.02 33
NO0702.03 3
NO0702.04 3
NO0702.05 38
NO0702.06 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse