English version
MALMDATABASEN
Registrering 1822 - 002 Mastermoen
(Objekt Id: 2817)
(Sist oppdatert: 29.02.2000)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 426092 m. Nord: 7342867 m.
Lengdegrad: 13.3587710 Breddegrad: 66.1972750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn As Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 105 / 70 Retning: 110
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart hornblende-biotittgneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :105 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foldeakse Strøk/Fall :110 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En 5m lang stoll er sprengt inn mot sør. I ligg middels- til grovkornet kalkspatmarmor med litt sulfid-disseminasjon (prøve 01). Innerst i stollen er glimmergneis. Litt over grensa kalkspatmarmor/gneis er et 10cm mektig lag med hornblende-biotittgneis med disseminert kobberkis, magnetkis, svovelkis, sinkblende og arsenkis. 10m mot øst er det sprengt litt i en skrent (1m3 tipp). Kalkspatmarmor i ligg. Over: glimmergneis med uregelmessig (pga. fold: 110/40) sone med mye hornblende. Denne amfibolittiske sonen, som er 20-30cm mektig, fører som i stollen disseminasjon av kobberkis, magnetkis, svovelkis, sinkblende og arsenkis (02 og 03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0706.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspatmarmor med litt sulfiddisseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0706.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hornbl.-biotittgneis med diss av cpy, po og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0706.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Hornblende-biotittgneis med diss. av cpy, po og py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 002 Mastermoen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0706.01 Fastfjell 18 12 107 2 4 1.3 1.0
NO0706.02 Fastfjell 3171 6431 24 9 20 4.2 30.0
NO0706.03 Fastfjell 4957 3732 15 9 20 6.3 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0706.01 3.0 3.0 81 .2 3 1.00 2 2 .13
NO0706.02 4.0 9.0 9845 45.3 37 1.00 2 27 1.59
NO0706.03 3.0 4.0 8350 24.4 22 1.00 2 20 1.57
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0706.01 2 1 340 .30 2.00 5.00 1 1433.0 2.00
NO0706.02 16 33 1292 4.69 4.00 5.00 12 62.0 11.00
NO0706.03 12 23 528 3.70 4.00 5.00 27 74.0 11.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0706.01 2
NO0706.02 12
NO0706.03 13


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse