English version
MALMDATABASEN
Registrering 1828 - 001 Tomma
(Objekt Id: 2819)
(Sist oppdatert: 26.04.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405156 m. Nord: 7352192 m.
Lengdegrad: 12.8871950 Breddegrad: 66.2752560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 1,3 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 2,7-30 % 28.10.1994
Fe-total 39 % 28.10.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1894 - 1895 Prøvedrift
1957 - 1957 Geofysikk Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1963 - 1963 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NTH
1975 - 1975 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Rana Gruber
1979 - 1979 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 20 Retning: 245
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Dunderl.Neverhaugen jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kalkspat marmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forsland,Tomma jernmalmfelt: Kolgarden,Forslandgruva,Loftan,Husmarka mt.-hem.-malm. De størst mt.-hem.-malmlinser er: M.o.h. UTM-øst UTM-nord 1. Kolgarden 85 405050 7352000 2. Forslandgruva 83 405250 7352350 3. Loftan 85-115 405250 7352950 4. 60m V fo Loftan 120-130 405150 7352800 5. Husmarka NV 25- 40 405050 7353125 6. Husmarka SØ 35- 40 405100 7353100 Tykkelse Lengde Dyp langs Tonn sp.v. 3,5 malmfall 1. 2 m 140 m 100 m 98 000 2. 4 m 100 m 100 m 140 000 3. 3 m 240 m 100 m 252 000 4. 2 m 100 m 50 m 35 000 5. 2 m 50 m 50 m 17 500 6._______2 m______40 m____40 m_______11 200______________ SUM 553 700 tonn Malmlinsene er meget avgrenset og opptrer bare langs en 1,6 km lang strøklengde.Bredden av hele jernmalmformasjonen er 400 m i nord minkende til 20 m i sør.Man kan regne med at malmen i gj.sn.holder 39 % Fe total 2,7-30 % Fe magn. 0,18 % P. Noen særtrekk i de 4 mt.-hem.-malmdrag a-d er (tykkelse angitt i meter): a) Øvre Forsland granplanteskog:2 lag 0,3 m Kolgarden:0,2 m-0,9 m og 2 m. Forsland gruve:5,3 m kornet hematitt Vest for Hegga:0,5 m Nakken øst: 4 lag 0,2 m-0,5 m og 2 m mt.-malm. b) Loftan(Jomfrua):3-4 m Bjørnehi-grotta og sørover:2 m Husmarka:2 lag 2 m,2 lag 0,6 m. D.v.s. draget underliggende den største amfibolitten. c) 60 m vest for Loftan-draget.0,2-2 m (opptil 4 m). D.v.s. draget overliggende den største amfibolitten. d) Vest for Lillenakken: 5 lag 0,1-0,3 m mt.-malm. Malmene under 2 m i tykkelse er vanlig ren grov mt.-malm,de tykkeste malmer er hematitt-rike.Hematitten er kornet,grov og likner mye på Neverhaug-Mastuklipa-malmen i Fauske kommune. Analyser av prøver Tomma Jernmalmfelt 1963 viser: Lokalitet Fe HCL. Fe tot. Fe magn. Fe hem. S Forsland grube 1. 37.2% 37.3% 3.6% 33.6% 0.0045% 2. 47.5% 47.6% 2.6% 44.9% 0.0038% 3. 50.5% 50.7% 1.7% 48.8% 0.0027% 4. 43.8% 44.2% 4.3% 39.5% 0.0054% 5. 46.9% 47.3% 1.6% 45.3% 0.0022% 6. 41.3% 42.2% 0.9% 40.4% 0.0011% 7. 43.4% 44.1% 1.4% 42.0% 0.0022% 8. 40.8% 42.3% 2.1% 38.7% 0.0034% 19. 35.1% 36.5% 4.8% 30.3% 0.0049% 20. 48.0% 48.1% 3.9% 44.1% 0.0052% Aritm. middel 10 pr. hematittmalm: 43.4% 44.0% 2.7% 40.8% 0.0035% Pkt. 79. 45.3% 45.4% 12.6% 32.7% 0.023% Pkt. 4. 34.4% 34.5% 21.1% 13.3% 0.030% Pkt. 13. 38.7% 39.3% 17.3% 21.4% 0.032% Pkt. 35. 43.1% 44.1% 34.7% 8.4% 0.079% Pkt. 33. 43.5% 44.2% 20.6% 22.9% 0.038% Pkt. 37. 41.8% 42.8% 32.8% 9.0% 0.052% Pkt. 39. 39.9% 41.5% 29.8% 10.1% 0.053% Pkt. 16. 46.0% 47.1% 42.9% 3.1% 0.082% Pkt. 17. 37.1% 39.0% 12.8% 24.3% 0.022% Pkt. 67. 26.1% 28.4% 22.7% 3.4% 0.031% Aritmetrisk middel av 10 pr. magn.-hem.malm: 39.6% 40.6% 24.7% 14.9% 0.044% Prøver tatt i forbindelse med geologisk kartlegging 1975: Lokalitet Fe HCl. Fe tot. Fe magn. S P 150m NV Forsland gård 37.9% 38.6% 8.7% 0.004% 0.13% Kolgården synk 31.9% 32.7% 3.3% 0.003% 0.12% Forsland grube 47.0% 48.6% 1.8% 0.004% 0.24% 100m S for Nakken 35.6% 37.4% 2.9% 0.004% 0.17% Aritm. middel kornet hem.malm 38.1% 39.3% 4.2% 0.004% 0.16% 150m NV Forsland gård. 41.4% 44.5% 38.0% 0.020% 0.29% Kolgården synk 28.4% 33.5% 24.5% 0.002% 0.28% Vest for Lillenakken 41.0% 42.6% 37.3% 0.310% 0.28% Aritm. middel Hem+magn.malm 36.9% 40.2% 33.3% 0.11% 0.28% Malmanalyser av håndstykker Tomma Jernmalmfelt 1979: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 S P 13 Kolgården 42.4% 40.6% 0.72% 0.22% 0.009% 0.296% 14 Kolgården 41.4% 39.6% 0.57% 0.13% 0.005% 0.232% 15 Kolgården 41.7% 6.6% 0.32% 0.17% 0.003% 0.202% 17 N for Kolgården 39.4% 38.6% 0.21% 0.08% 0.003% 0.190% 18 N for Kolgården 35.7% 21.6% 0.25% 0.19% 0.004% 0.146% 19 N for Kolgården 48.5% 7.8% 0.26% 0.16% 0.003% 0.288% 21 S for Bjørnhigrotta 44.6% 42.2% 0.30% 0.17% 0.004% 0.042% 23 Rotmyr 0.5m 43.4% 20.3% 0.22% 0.21% 0.004% 0.190% 26 Jomfrua Loftan 37.5% 35.5% 0.21% 0.25% 0.004% 0.122% 37 SØ for Lillenakken 37.9% 24.7% 0.21% 0.33% 0.003% 0.112% Aritmetrisk middel 10 pr. magnetitt-hematittmalm: 41.2% 27.8% 0.33% 0.19% 0.004% 0.182%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hagen, Martin , 1963
En malmgeologisk undersøkelse av Tomma jernmalmfelt i Nesna.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4511 A-B;48+12 sider
Abstrakt:
Rapporten er "Det store eksamensarbeide". Av innholdet kan nevnes: Oversikt over Tommas geologi. Kommentarer til geologisk kart. Måling av susceptibilitet og remanens. Magnetometermålinger med tolking av kart. Berskrivelse av bergartene i feltet og jernmalmene. Prøvetaking og analyser. Beskrivelse av jernmalmfeltene med malmberegning. Konklusjon: Hva eventuelle nye undersøkelser vil bringe er det for tidlig å si noe sikkert om. Men etter det man nå "kjenner" av malm på Tomma kan man si at feltet ser ut til å være drivverdig med de nåværende forhold på jernmalmsmarkedet. Vedlagt kartbilag.

Hofseth, G. , 1946
Tomma jernmalmfelter i Nesna
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1209;5 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler en økonomisk geologisk beskrivelse og vurdering av jernmalmfeltene på Tomma, nemlig 1) Forslandsfeltet, 2) Sellotfeltene og 3) Tonsvik-Foslandsfeltet. I rapporten framgår at det er foretatt smelteforsøk med malmen med positivt resultat: "Det kan slåes fast at Tommamalmen er rentabel såvel med hensyn til brytning som jernframstilling". Rapporten inneholder videre en brytningsplan med kostnadsoverslag for malmen i Forslandsfeltet og tilslutt en geologisk og teknisk skisse over dette feltet samt oversiktsskisser over de samlede malmfelter.

Foslie, S.; Poulsen, A.O.; Bugge, C. , 1939
Tomma jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 685;4 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGU's økonomiske-geologiske vurdering av jernmalfeltene på Tomma på bakgrunn av G. Hofsets ansøkning om statsstøtte til undersøkelse av malmfeltene. NGU anbefaler Hofseths søknad.

Cramer, Jan; Staw, Jomar , 1975
Malmundersøkelser Rostafjell, Tomma, Åkvik og Kangsen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1252/5;20 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver følgende undersøkelser utført for Helgeland Interkommunale Selskap for Industrireisning og Utbygging: ROSTAFJELL BLY-SINKFOREKOMST, Hemnes kommune. Geologisk kartlegging og innsamling fastfjells- og mineraljordprøver. Det konkluderes med at malmens utgående opptrer i form av små, ikke sammenhengende mineraliseringer og at områdets geologi og tektonikk er komplisert. For videre undersøkelser foreslås diamantboring, 4 hull a 50 m, og oppfølging med geofysiske målinger i bor- hullene. TOMMA JERNFOREKOMST., Nesna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ikke drivverdig og videre undersøkelser anbefales ikke. Men en begrenset geologisk kartlegging med vekt på stratigrafiske korrelasjoner kan gi informasjoner av verdi for andre undersøkelser. ÅKVIK BLY-SINKFOREKOMST, Dønna kommune. Etter befaring er forekomsten beskrevet som ubetydelig og videre undersøkelser er ikke anbefalt. KANGSEN KISFOREKOMST, Hemnes. Etter befaring er forekomstene beskrevet som små og med liten utholdenhet. Videre undersøkelser direkte på forekomstene er ikke anbefalt, men en begrenset geologisk kartlegging av området med vekt på stratigrafiske korrelasjoner av de mineraliserte bergarter med Rostafjellets bergarter anbefales.

Bøckman, K.L. , 1947
Tomma jernmalmfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1996;2 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av befaringsprotokollen ved Nordlandske Bergmesterembede, og omhandler de iakttagelser bergmester Bøckman gjorde under befaringen 23/5 1947 av Tomma jernmalmfelter i nordre Helgeland. Forslandsgruven ble først befart. Deretter ble gangdraget fulgt fra gruven og nordover. Til slutt ble flere malmdrag (Selotdragene) observert i hengen av Forslagsgruven og ett av disse lagene ble forsøkt fulgt sydover igjen. Rapporten konkluderer med anbefaling om videre undersøkelser (avrøsking, magnetomermålinger og dypboringer).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE15.14 Fastfjell
Kommentar: Massive hematite+magnetite ore, medium grained, typical
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
JSFE15.15 Fastfjell
Kommentar: Massive magnetite-hematite ore, coarse grained
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NO0709.03 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. hem.-mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0709.04 Tipprøve
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. malm med epidot.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4126 1,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405283 m. Nord: 7352747 m.
Lengdegrad: 12.8896020 Breddegrad: 66.2802730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0709.01 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet hem.-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0709.02 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., tett malm, båndet i kontakt med granatfels.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 36458 1,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405134 m. Nord: 7352962 m.
Lengdegrad: 12.8861430 Breddegrad: 66.2821480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
According to older reports, the iron formations can be followed from the adit northwards for 8-900 m, but no outcrops of iron formation was found in the vegetated area, only magnetite-bearing amphibolite/hornblende gneiss was observed 750 m further north (Sample JSFE15.16)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE15.16 Fastfjell
Kommentar: Magnetite-dissemination in amphibolitic rock
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Tomma, øvre sone
(Objekt Id: 36456 1,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Nesna (1828)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405163 m. Nord: 7352216 m.
Lengdegrad: 12.8873270 Breddegrad: 66.2754770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
10-15 m higher in the terrain than the mine adit is found a more than 1.5 m thick layer of massive hematite-magnetite in quartz-amphibole-rich matrix (Sample JSFE15.13). The upper IF is overlain by a 2-3 m thick sequence of hornblende schist with thin (2-5 cm) carbonate layers. An overlying calcite marble is at least 5 m thick. The strike of the sequence is approximately N-S with moderate dip towards west. Locally, the sequence is strongly sheared, and the existence of isoclinal folding cannot be ruled out.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JSFE15.13 Fastfjell
Kommentar: banded hematite ore, minor magnetite, amphibole matrix
Antall registrerte elementanalyser = 2
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse