English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 016 Hatten
(Objekt Id: 2830)
(Sist oppdatert: 24.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 464156 m. Nord: 7275687 m.
Lengdegrad: 14.2223790 Breddegrad: 65.6012510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 24.01.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.jan.2017 av Terje Bjerkgård)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Talk Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobber Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Bornitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Serpentinitt Intrusiv
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mineraliseringen befinner seg på toppen av fjellet Hatten som er en større serpentinisert peridotittkropp. Mineralsiering består av en ca. 4 m lang og inntil 5 cm mektig linse av massiv magnetitt med aksessoriske kobberfaser (dannelse av irr). Det er sprengt litt i mineraliseringen og det er nok kobberet som har vakt interesse. Dette er en helt ubetydelig forekomst.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HATT-16 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv magnetitt med aksessoriske kobberfaser
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse