English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 017 Granåsen - Nepilen
(Objekt Id: 2835)
(Sist oppdatert: 26.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 417582 m. Nord: 7314198 m.
Lengdegrad: 13.1882960 Breddegrad: 65.9380790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 20 % 22.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1978 - 1979 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 180 / 70 Retning: 270
Feltstupning: 70
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Elsfjordgruppen Formasjon: Jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Skarn, fink.,båndet Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :180 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Tonnasjen er liten: Tykkelse Lengde Dyp Tonn (Sp.v.3,0) ------------------------------------ 300 m SØ f. Svarttjønna 2m 150m 30m 27000 Sti 75m SV for Nepilen 2m 150m 30m 27000 Nepilen 2m 50m 30m 9000 150m vest for Granåsen gård 2m 50m 30m 9000 ------------ Sum 72000 tonn Mt.-mineraliseringen går langs en 800 m lang strøklengde langs østgrensen til Granåsen-dolomitten NV for Granåsen gård. 7 prøver er analysert ved Norsk Jernverks lab. 1979: (%) Fe-total Fe-magn MnO TiO2 P S --------------------------------------------- 300m SØ Svarttjern 23,2 9,7 0,65 0,51 0,096 0,031 " " " 19,6 14,8 0,32 0,62 0,124 0,010 " " " 21,7 18,8 0,25 0,062 0,052 0,040 Sti SV Nepilen 17,0 9,9 0,37 0,54 0,112 0,090 " " " 16,4 9,9 0,22 0,55 0,066 0,043 Nepilen 20,6 18,0 0,74 0,48 0,192 0,002 Vest for Granåsen gård 37,8 34,0 0,39 0,36 0,186 0,011 ------------------------------------------------------------------ Aritmetisk middel 22,3 16,4 0,42 0,52 0,12 0,032

Navn på lokalitet: 300 m SØ f.Svarttj.
(Objekt Id: 3554 17,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 417582 m. Nord: 7314648 m.
Lengdegrad: 13.1880110 Breddegrad: 65.9421140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Sti 75 m SV Nepilen
(Objekt Id: 3557 17,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 417582 m. Nord: 7314198 m.
Lengdegrad: 13.1882960 Breddegrad: 65.9380790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Nepilen
(Objekt Id: 3555 17,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 417632 m. Nord: 7314198 m.
Lengdegrad: 13.1893940 Breddegrad: 65.9380920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: 150 m v.f.Granåsen
(Objekt Id: 3556 17,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 417882 m. Nord: 7313998 m.
Lengdegrad: 13.1950130 Breddegrad: 65.9363630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0727.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink., båndet mt-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 017 Granåsen - Nepilen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0727.01 Fastfjell 8 10 8 4 16 .3 -2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0727.01 -3.0 -3.0 -5.0 8 1.7 17 2.00 9 28
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0727.01 -.01 35 13 2582 34.69 2.00 -5.00 -2 97.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0727.01 3.00 -3


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse