English version
MALMDATABASEN
Registrering 1875 - 021 Kjerringvasshøgda
(Objekt Id: 2838)
(Sist oppdatert: 12.05.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Kjøpsvik (1331-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 570332 m. Nord: 7547996 m.
Lengdegrad: 16.6853100 Breddegrad: 68.0374280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking Selskap/Institusjon:Franz Michelsen, Rusvik

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 135 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Metagabbro/Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvarts-granat-fels

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Low grade sulphide mineralization in a small test pit. The main sulphide mineral is pyrrhotite. Six bulk-analysed samples show ore grades up to 0.18 % Ni, 0.14 % Cu, 0.024 % Co, 26.27 % Fe2O3 and 9.15 % S. The mineralization is associated with amphibolite of gabbroic origin occurring in a large synform (Botnelv synform, Foslie 1941).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0731.01 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Relativt finkornet tilsynelatende frisk gabbro/noritt(?) med magnetkisimpregnasjon.
NO0731.02 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Relativt finkornet gabbro/noritt(?) med sulfid(magnetkis)-impregnasjon.
NO0731.03 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Relativt finkornet gabbro/noritt(?) med sulfidimpregnasjon.
NO0731.04 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Relativt finkornet gabbro/noritt(?) med sulfidimpregnasjon.
NO0731.05 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Relativt finkornet gabbro/noritt(?) med ujevn og delvis rik sulfidimpregnasjon.
NO0731.06 Fastfjell
Prøvetaker: Nilsson, L.P.
Kommentar: Kvarts-granatmasse (skarn) i utkanten av skjerpet.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse