English version
MALMDATABASEN
Registrering 1825 - 015 Jamtfjellet
(Objekt Id: 2841)
(Sist oppdatert: 26.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434142 m. Nord: 7287198 m.
Lengdegrad: 13.5657070 Breddegrad: 65.6997760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1981 - 1984 Geokjemi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1983 - 1984 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1984 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon:BP Norge A/S Minerals
1989 - 1992 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Orkla

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 81 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Geittind Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Glimmergneis Sedimentær
Opprinnelig bergart :Slamstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :230 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :290 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble påvist i 1983 av BP Norge A/S Minerals ved oppfølging av bekkesedimentanomalier i forbindelse med regionale gullundersøkelser i Helgeland (samarbeid med Norsk Hydro). Hovedforekomsten opptrer langs en kløft på ryggen av Jamtfjellet. Den ble undersøkt med kjerneboring i 1984. 5 hull med total lengde på 379 m ble boret. Berggrunnen i området består av biotittgneiser med innhold av granat og utvikling av leukosom-årer. De gjennomsettes av tynne granittganger som ofte er sterkt migmatittiske. Gneisen fører tynne soner av amfibolitt, kvartsitt og marmor, likeledes "en echelon"-systemer av kvartslinser (0,1-1,0 m brede og opptil 40 m lange. Aksen til gangsystemene varierer mellom N120°Ø og N130°Ø. Gull-arsenkismineralisering finnes langs kontakten av enkelte kvartslinser i tre av disse gangsystemene, hvor linsene er fragmentert i forbindelse med senere skjærdeformasjon. I den østlige og vestlige del av hovedforekomsten er ganglinsene dels utviklet som kvartsbreksjer som i de mineraliserte partier viser serisitt- og kloritt-omvandling av breksjefragmenter og omkringliggende biotittgneiser. Mineraliseringen består hovedsaklig av fin- til middelskornet arsenkis og svovelkis samt stedvis blyglans og kobberkis. Sulfidene danner disseminerte striper og sprekkefyllinger i kvartsen langs gneiskontakten og dels disseminasjon i de omvandlete gneisene langs gangkontakten og i fragmentene. Hovedforekomstens ganglinser har strøk/fall 78/55 (vestlinse), 81/80 (sentrallinse) og 81/75 - 105/68 (østlinsene). I det Søndre gangsystem har linsene str./fall mellom 290°-320°/65°-75°. Mineraløiseringen tilsvarer den i hovedforekomsten, men er mye svakere og fører kun sidesteinsomvandling.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1988
Mosjøen. Berggrunnsgeologisk kart M 1 : 250 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.87;1 - 42 sider
Abstrakt:
The principal geological and tectonostratigraphic divisions of the bedrock within the area of mapsheet Mosjøen are: (1) Precambrian basement rocks with minor occurrences of possible Cambrian cover sediments, (2) the Susendalen Nappe, (3) the Seve-Køli Nappe Complex, (4) the Rødingsfjell Nappe, and (5) the Helgeland Nappe Complex. Short accounts of economic geology (ores and industrial minerals) are given.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089835 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089836 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089837 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089838 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Østlinsene
(Objekt Id: 3571 15,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434292 m. Nord: 7287128 m.
Lengdegrad: 13.5690070 Breddegrad: 65.6991790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089839 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089840 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Sentrallinsen
(Objekt Id: 3572 15,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434202 m. Nord: 7287158 m.
Lengdegrad: 13.5670330 Breddegrad: 65.6994290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089841 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089842 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089843 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089844 Tipprøve
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Nordre gangsystem
(Objekt Id: 3573 15,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434222 m. Nord: 7287288 m.
Lengdegrad: 13.5674040 Breddegrad: 65.7005990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Søndre gangsystem
(Objekt Id: 3577 15,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 433892 m. Nord: 7286858 m.
Lengdegrad: 13.5604340 Breddegrad: 65.6966750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
39/9089832 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089833 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
39/9089834 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken

Navn på lokalitet: Borhull
(Objekt Id: 3576 15,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434122 m. Nord: 7287188 m.
Lengdegrad: 13.5652770 Breddegrad: 65.6996820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Borhull
(Objekt Id: 3575 15,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434012 m. Nord: 7287308 m.
Lengdegrad: 13.5628220 Breddegrad: 65.7007360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Borhull
(Objekt Id: 3574 15,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 434312 m. Nord: 7287098 m.
Lengdegrad: 13.5694570 Breddegrad: 65.6989140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse