English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 024 Ravnåsen
(Objekt Id: 2843)
(Sist oppdatert: 28.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420592 m. Nord: 7287148 m.
Lengdegrad: 13.2707870 Breddegrad: 65.6962700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R10-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Blyglansdominert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R11-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/marmor m/blyglans, sinkblende og magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4141 24,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420692 m. Nord: 7287378 m.
Lengdegrad: 13.2728260 Breddegrad: 65.6983570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R8-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Plumbum synk
(Objekt Id: 3579 24,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420352 m. Nord: 7286368 m.
Lengdegrad: 13.2660310 Breddegrad: 65.6892150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R1-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Blyglansdominert
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Falkenberg stoll
(Objekt Id: 3582 24,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420372 m. Nord: 7286528 m.
Lengdegrad: 13.2663710 Breddegrad: 65.6906550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R2-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kopperkis/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R3-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Blyglans/magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr.19
(Objekt Id: 3581 24,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420712 m. Nord: 7287408 m.
Lengdegrad: 13.2732430 Breddegrad: 65.6986310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R4-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/magnet- og svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R5-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Sinkbl./blyglans-impr. marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr.20
(Objekt Id: 3580 24,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420692 m. Nord: 7287398 m.
Lengdegrad: 13.2728140 Breddegrad: 65.6985370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R6-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Hydrotermalkv. m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R7-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr.21
(Objekt Id: 3583 24,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420702 m. Nord: 7287378 m.
Lengdegrad: 13.2730430 Breddegrad: 65.6983600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Nr.22
(Objekt Id: 3604 24,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420682 m. Nord: 7287278 m.
Lengdegrad: 13.2726680 Breddegrad: 65.6974580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R9-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Saga synk
(Objekt Id: 3584 24,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420592 m. Nord: 7287148 m.
Lengdegrad: 13.2707870 Breddegrad: 65.6962700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Nr. 18
(Objekt Id: 3586 24,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420752 m. Nord: 7287548 m.
Lengdegrad: 13.2740300 Breddegrad: 65.6998970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R12-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Epidot/kvartsskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 17
(Objekt Id: 3585 24,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420772 m. Nord: 7287598 m.
Lengdegrad: 13.2744360 Breddegrad: 65.7003500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R13-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 16
(Objekt Id: 3603 24,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420782 m. Nord: 7287638 m.
Lengdegrad: 13.2746290 Breddegrad: 65.7007110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R14-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 15
(Objekt Id: 3594 24,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420792 m. Nord: 7287648 m.
Lengdegrad: 13.2748410 Breddegrad: 65.7008030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R15-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 14
(Objekt Id: 3593 24,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420822 m. Nord: 7287728 m.
Lengdegrad: 13.2754460 Breddegrad: 65.7015280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R16-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R17-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Hydrotermalkvarts m/magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 13
(Objekt Id: 3592 24,13,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420832 m. Nord: 7287738 m.
Lengdegrad: 13.2756580 Breddegrad: 65.7016200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R18-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor med blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 12
(Objekt Id: 3591 24,14,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420842 m. Nord: 7287768 m.
Lengdegrad: 13.2758580 Breddegrad: 65.7018920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R19-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R20-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/blyglans og sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 11
(Objekt Id: 3590 24,15,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420852 m. Nord: 7287808 m.
Lengdegrad: 13.2760520 Breddegrad: 65.7022530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R21-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Hydrotermalkvarts m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R22-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 10
(Objekt Id: 3589 24,16,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420872 m. Nord: 7287838 m.
Lengdegrad: 13.2764690 Breddegrad: 65.7025270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R23-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/karbonatbgt. m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 9
(Objekt Id: 3588 24,17,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420882 m. Nord: 7287898 m.
Lengdegrad: 13.2766510 Breddegrad: 65.7030670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R24-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 8
(Objekt Id: 3587 24,18,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420892 m. Nord: 7287918 m.
Lengdegrad: 13.2768570 Breddegrad: 65.7032490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R25-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Hydrotermalkvarts m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R26-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 7
(Objekt Id: 3602 24,19,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420902 m. Nord: 7287938 m.
Lengdegrad: 13.2770630 Breddegrad: 65.7034310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R27-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/svovelkisimpr.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 6
(Objekt Id: 3601 24,20,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420892 m. Nord: 7287938 m.
Lengdegrad: 13.2768450 Breddegrad: 65.7034280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R28-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 5
(Objekt Id: 3600 24,21,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420902 m. Nord: 7287998 m.
Lengdegrad: 13.2770270 Breddegrad: 65.7039690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R29-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/epidotskarn m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 4
(Objekt Id: 3599 24,22,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420922 m. Nord: 7288048 m.
Lengdegrad: 13.2774320 Breddegrad: 65.7044220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R30-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/marmor m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
R31-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor/epidotbgt.m/kopperkis,sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 3
(Objekt Id: 3598 24,23,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420932 m. Nord: 7288068 m.
Lengdegrad: 13.2776380 Breddegrad: 65.7046040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R32-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 2
(Objekt Id: 3597 24,24,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420952 m. Nord: 7288098 m.
Lengdegrad: 13.2780560 Breddegrad: 65.7048780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R33-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Kvarts/marmorbgt. Sinkblendedominert m/blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nr. 1
(Objekt Id: 3596 24,25,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420972 m. Nord: 7288138 m.
Lengdegrad: 13.2784670 Breddegrad: 65.7052420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R34-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Epidot/marmor-bgt. m/sinkblende og blyglans.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Union synk
(Objekt Id: 3595 24,26,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Trofors (1926-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 420982 m. Nord: 7288148 m.
Lengdegrad: 13.2786790 Breddegrad: 65.7053340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
R35-90 Fastfjell
Prøvetaker: Furuhaug/Sørdal
Kommentar: Marmor m/sinkblende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse